هدف اصلي کسب سهميه المپيک در تهران است

عضو تيم ملي آبهاي آرام کشورمان گفت: با انگيزه و قدرت در مسابقات کاپ 2 و 3 شرکت مي کنيم. هدف اصلي کسب سهميه المپيک در مسابقات قهرماني آسيا تهران است و براي آشنايي با حريفان و کسب آمادگي به اين مسابقات اعزام مي شويم.
امين بوداغي افزود: مهمترين مسابقات پيش رو المپيک لندن است و تمام کشورها خود را آماده مي کنند تا در انتخابي المپيک حضور يابند و بهترين نتيجه را کسب کنند.
وي آمادگي خود را در سطح خوبي دانست و بيان کرد: تقريبا 80 درصد آمادگي دارم و با حضور در مسابقات مختلف و کسب تجربه و آشنايي با رقيبان تا مسابقات اصلي آمادگي کامل را بدست خواهم آورد.
بوداغي اظهار داشت: من در مواد کاياک تکنفره 200 و 500 متر حضور مي يابم و البته در صورت صلاحديد مربيان در کاياک دونفره 200 متر نيز حاضر مي شوم.
وي در خصوص سطح مسابقات کاپ خاطر نشان کرد: درست است که رقابتهاي قهرماني جهان از اعتبار بيشتري برخوردار است اما در مسابقات کاپ چون هر کشور مي تواند 2 قايقران در مواد مختلف داشته باشد نتيجه گرفتن در آن بسيار مشکل است.
بوداغي ادامه داد: بعد از حضور در مسابقات کاپ 2 و 3 به تهران بر مي گرديم و پس از برگزاري 3 مرحله اردو براي حضور در مسابقات قهرماني جهان اواخر مرداد در مجارستان آماده مي شويم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.