تمرکزم روي مسابقات قهرماني آسيا در تهران است

اروند درويش چند سالي است که در تيم ملي آبهاي آرام پارو مي زند. او به همراه ديگر اعضاي تيم ملي براي شرکت در مسابقات کاپ2 و 3 به اروپا سفر کرده و در ماده ماراتن اميدوار به حضور موفق در اين رقابت ها است.
قايقران تيم ملي آبهاي آرام گفت: تمرکزم روي مسابقات قهرماني آسيا در تهران است و براي کسب آمادگي بيشتر و به مسابقات کاپ مي روم.
اروند درويش افزود: هرچه در مسابقات بيشتري شرکت کنيم تجربه و آمادگي بيشتري خواهيم داشت و در نهايت نتيجه بهتري مي گيريم.
وي بيان کرد: حضور جابا سانتو صددر صد در روند پيشرفتمان تاثيرگذار خواهد بود. او مرد بزرگي در قايقراني است و بايد از تجربياتش بيشترين بهره را ببريم.
درويش اظهار داشت: حريفان اصلي ام را مي شناسم. از کشورهاي ژاپن، ازبکستان و قزاقستان هستند و بايد در مسابقات کاپ ببينيم چقدر پيشرفت کرده اند و رکوردهايشان به چه ترتيب است.
وي اضافه کرد: من 4 دوره است که در مسابقات کاپ شرکت مي کنم. مطرح ترين چهره هاي قايقراني دنيا در کاپ حضور مي يابند.
درويش خاطرنشان کرد: تمرينات استقامتي را براي شرکت در ماراتن انجام دادم تمام تلاشم را مي کنم که بهترين نتيجه را کسب کنم.
وي تصريح کرد: بعد از کاپ2 در کاپ3 شرکت مي کنيم و بعد از آن اردوهايمان را پيگيري مي کنيم و آماده مسابقات قهرماني آسيا و انتخابي المپيک مي شويم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.