کميته هاي روانشناسي و تغذيه قايقراني شروع به کار کردند

به منظور آماده سازي ملي پوشان در بازيهاي آسيايي گوآنگجو کميته روانشناسي و تغذيه شروع به کار کردند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، تغذيه و آمادگي رواني ورزشکاران براي حضور در رقابتهاي مهم بين المللي از جمله موضوعاتي است که فدراسيون قايقراني در کنار ديگر موارد پشتيباني براي موفقيت ورزشکاران تدارک ديده است.
فدراسيون قايقراني که به دنبال کسب نتايج خوب در بازيهاي آسيايي گوآنگجو و کسب سهميه المپيک و حضور در اين رقابتها در مرحله بعدي است مهرماه سال گذشته آکادمي ملي قايقراني را تاسيس کرد تا با اجراي برنامه هاي پشتيابي تخصصي ، ورزشکاران خود را در اين دوره حمايت ويژه اي نمايد. کميته تغذيه يکي از واحدهايي ايت که از اواخر اسفند 88 زير نظر دکتر صمدي فعاليت خود را آغاز کرده است. اين کميته در ابتداي کار خود به ارزيابي وضع موجود پرداخت و با جمع آوري اطلاعات نيازهاي تغذيه اي خاص را براي ورزشکاران تدوين مي کند.
در مرحله دوم به ارزيابي نوع مواد غذايي از نظر کمي و کيفي پرداخته، در مرحله بعد برنامه غذايي را براي ملي پوشان ارائه خواهد کرد .
کميته روانشناسي ورزشي نيز يکي ديگر از واحدهايي است که در آکادمي قايقراني زير نظر دکتر تجاري کار خود را از هفته جاري کار خود را آغاز کرده است. اين کميته به ارائه مشاوره هاي روانشناختي به ورزشکاران اقدام خواهد کرد، ارزيابي مسائل روانشناختي ورزشکاران و ارائه راه حل از جمله مهمترين کارهاي اين کميته است. برگزاري کلاسهاي آموزشي براي ورزشکاران، مربيان، سرپرستان و کادر فني تيم به صورت مجزا و آموزش مهارت هاي رواني، همچنين تهيه و چاپ بروشورها و پوسترهاي روانشناسي از ديگر کارهاي اين کميته مي باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.