احمدرضا مشتهر به عنوان دبير کميته ماراتن منصوب شد

رئيس فدراسيون قايقراني طي حکمي احمدرضا مشتهر را به عنوان دبير کميته ماراتن فدراسيون قايقراني منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، غلامرضا اميني به پيشنهاد کميته ماراتن احمدرضا مشتهر را به عنوان دبير کميته ماراتن فدراسيون قايقراني منصوب کرد. در حکم وي آمده است:

جناب آقاي احمدرضا مشتهر
نظر به تعهد، توانمندي و تجارب ارزشمند جنابعالي و با توجه به پيشنهاد کميته ماراتن بموجب اين حکم بعنوان «دبير کميته ماراتن فدراسيون قايقراني» منصوب مي گرديد.
اميد است با اتکال به نيروهاي لايزال الهي و همکاري ساير واحدهاي فدراسيون در راه خدمت به رشد و شکوفايي ورزش قايقراني کشور موفق و مويد باشيد.
غلامرضا اميني
رئيس فدراسيون قايقراني

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.