قايقرانان مستعد روئينگ تست مي دهند

دومين مرحله تست انتخابي تيم ملي روئينگ توسط آکادمي ملي قايقراني و کميته روئينگ برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مسئولان فدراسيون قايقراني هرساله به منظور جذب جوانان مستعد و پشتوانه سازي تيمهاي ملي ، اقدام به برگزاري تست استعداديابي و انتخابي تيم ملي مي کنند. بدين ترتيب دومين مرحله تست انتخابي تيم ملي روئينگ توسط آکادمي ملي قايقراني و همکاري کميته روئينگ برگزار خواهد شد. اين آزمون در مدت 3 روز در درياچه آزادي انجام خواهد شد و کليه شرکت کنندگان در مسابقات کاپ1 کشوري که شاخص هاي استعداديابي را دارا باشند مي توانند در اين آزمون شرکت کنند. همچنين هر استان مي تواند دو نفر را براي حضور در آزمون معرفي نمايد.
شاخص هاي معرفي شده فدراسيون قايقراني براي استعداديابي در رشته روئينگ براي پسران در سن 14 تا 15 سالگي قد ايستاده cm180، طول دو دست cm182 و قد نشسته cm94، در سن 16 تا 17 سالگي قد ايستاده 185، طول دودست187 و قد نشسته cm96 و سن 18 تا 19 سال قدايستاده cm190، طول دودست cm192 و قد نشسته cm98 مي باشد. شاخص هاي دختران 14 تا 15 ساله نيز قد ايستاده cm176، طول دو دست cm178 و قد نشسته cm85، سن 16 تا 17 سالگي قدايستاده cm180، طول دو دستcm182 و قد نشسته cm87 و سن 18 تا 19 سال قد ايستاده cm182، طول دودست cm184 و قد نشسته cm90 بايد باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.