احمد احمدي پنجم شد

در پايان رقابت هاي کاپ بادباني اروپا در صربستان احمد احمدي پس از برگزاري 6 دور مسابقه در رده پنجم ايستاد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، رقابت هاي کاپ بادباني اروپا از 1 شهريورماه در رشته ليزر در صربستان برگزار مي شود. احمد احمدي تنها نماينده بادباني کشورمان در بازيهاي آسيايي نيز در اين رقابت ها شرکت کرده است.
در ادامه اين رقابت ها احمدي ديروز 2 شهريورماه در 3 مسابقه شرکت کرد. سيلور کشورمان در مسابقه چهارم و پنجم در رده سوم ايستاد و در مسابقه ششم، هفتم شد.
بر اين اساس در پايان 6 دور مسابقه در مجموع احمد احمدي در جايگاه پنجم رقابت هاي کاپ بادباني اروپا ايستاد.
در پايان اين رقابت ها 2 سيلور از صربستان در رده هاي اول و دوم قرار گرفتند و قايقراني از کرواسي سوم شد.
احمدي پس از بازگشت از اين رقابت ها تمرينات خود را در کشورمان تا زمان اعزام به بازيهاي آسيايي دنبال مي کند.
رقابت هاي بادباني در بازيهاي آسيايي اينچئون 2 تا 9 مهرماه برگزار خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.