دويست و سي و چهارمين جلسه هيات رئيسه برگزار شد

دويست و سي و چهارمين جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني روز گذشته 4 خردادماه با تصويب موضوع تفاهم نامه مابين آکادمي ملي قايقراني و پژوهشکده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، در دويست و سي و چهارمين جلسه هيات رئيسه فدراسيون عملکرد عمران پورعسگرپرست گزارش عملکرد يکساله کميته روئينگ را ارائه داد. در ادامه عيسي نژاد رئيس کميته پژوهش گزارشي در رابطه با عملکرد اين کميته در خصوص جذب دوقلوهاي همسان ارائه داد و مقرر شد در تير ماه مجدداً فراخواني به منظور شناسايي دوقلوهاي همسان با شاخصهاي مورد نظر فدراسيون به هيات هاي سراسر کشور ارسال گردد.
همچنين در ادامه اين جلسه حميد آقاعلي نژاد رئيس آکادمي ملي قايقراني جهت تاييد هيات رئيسه گزارشي از تفاهم نامه هاي مابين آکادمي ملي قايقراني با پژوهشکده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آکادمي ملي قايقراني و هيات قايقراني تهران ارائه نمود که در پايان با موافقت اعضاء هيات رئيسه تصويب شد.
اين تفاهم نامه ها با هدف توسعه و بهبود شرايط کمي و کيفي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي مشترک با استفاده از ظرفيت ها و توانايي هاي موجود و با در نظر گرفتن کليه امکانات و اختيارات طرفين اعم از فني، توليدي، نيروي انساني و اطلاعات، تجربه و تخصص آنان و براساس ضواط و دستور العملهاي طرفين منعقد خواهد شد.
در ادامه طرح بررسي امکانات، فعاليت ها و نيروي انساني هيات ها به علت طولاني شدن جلسه به هفته آينده موکول شد.
همچنين تفاهم نامه آکادمي ملي قايقراني و آکادمي ملي فوتبال در زمينه بهرمندشدن طرفين از امکانات يکديگر از قبيل توانمنديهاي فکري، تجربي، پژوهشي، آزمايشگاهي، کارگاهي، کتابخانه اي، ارتباطات بين المللي، فضاي فيزيکي و غيره ، استفاده از بانکهاي اطلاعاتي و تبادل تجربه بين آکادمي ملي فوتبال وآکادمي ملي قايقراني، همکاري در جهت برگزاري همايشها، سمينارها، گردهمايي و کارگاه¬هاي آموزشي مشترک و غيره، تفاهم نامه مابين آکادمي ملي قايقراني و پژوهشکده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه هاي ايجاد شرايط لازم به منظور انجام پروژه هاي مشترک پژوهشي براساس نيازهاي آکادمي، تلاش مشترک به منظور تامين نيازهاي پژوهشي بخش ورزش قهرماني قايقراني براساس اعلام نياز آکادمي، برگزاري همايشهاي مشترک علمي، آموزشي و پژوهشي و غيره و تفاهم نامه مابين آکادمي ملي قايقراني و هيات قايقراني تهران در زمينه هاي بهره مند شدن طرفين از امکانات يکديگر از قبيل توانمنديهاي فکري، تجربي، پژوهشي، آزمايشگاهي، کارگاهي، کتابخانه اي، ارتباطات بين المللي، فضاي فيزيکي و غيره، استفاده از بانکهاي اطلاعاتي و تبادل تجربه و غيره به امضاء طرفين خواهد رسيد.
در جلسه روز گذشته هيات رئيسه احمد دنيامالي رئيس فدراسيون، حسن تيمورتاش، خسرو ابراهيمي، محسن ميلاد، عليرضا سهرابيان اعضاي هيات رئيسه، عمران پورعسگرپرست رئيس کميته روئينگ، بابک فرزام خواه رئيس کميته روابط عمومي، مسعود مهدوي نيا رئيس هيات قايقراني تهران، حميد آقا علي نژاد رئيس آکادمي ملي قايقراني، مرتضي محرابي رئيس کميته داوران، مصطفي ثمري رئيس کميته اسلالوم، امين عيسي نژاد رئيس کميته پژوهش، يوسفي بازرس فدراسيون و مرشدي حضور داشتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.