حريفان قايقرانان کشورمان مشخص شدند

 

قايقرانان کشورمان امروز شنبه 7 خرداد ماه در مواد کاياک و کانوي 200 متر به مصاف حريفان خود مي روند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، رقابت هاي کاپ 3 جهاني آبهاي آرام در حالي در دويسبورگ آلمان در حال پيگيري است که با رقابت قايقرانان کشورمان در موادکاياک و کانوي 200 متر ادامه مي يابد. مسابقات کاياک يکنفره 200 متر مردان با شرکت 46قايقراناني از آرژانتين، اطريش، آذربايجان، بلژيک، برزيل، کانادا، چين، چک، دانمارک، اکوادور، اسپانيا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ايتاليا، قزاقستان، قرقيزستان، لاتوآ، ليتواني، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، نيوزلند، لهستان، آفريقاي جنوبي، روسيه، سوئد، آمريکا و ونزوئلا و امين بوداغي از کشورمان برگزار مي شود.بر اساس جدول زمان بندي مسابقات امين بوداغي قايقران تيم ملي کشورمان در گروه 5 مقدماتي با لاسپر از سنگال، آلگين از قزاقستان، دجونگ از کانادا، سپسون از استراليا، ژووه از فرانسه، دلان از آمريکا و لاوو از آفريقاي جنوبي رقابت خواهد کرد.رقابت کاياک يکنفره200 متر بانوان با حضور قايقرانان کشور هاي برزيل، آرژانتين، استراليا، کانادا، چين، دانمارک، اسپانيا، فنلاند، فرانسه، انگلستان، آلمان، ايتاليا، قزاقستان، هلند، نيوزلند، لهستان، آفريقاي جنوبي، روسيه، سوئيس، سوئد، اوکراين، آمريکا، ونزوئلا، ايرلند و آرزو معتمدي و سيما عروجي از کشورمان انجام خواهد شد.در گروه دوم مقدماتي اين رقابت عروجي از کشورمان با روس از هلند، هانسن از دانمارک، راور از آمريکا، ليو از چين، دوديول از نيوزلند، فراگوسو از برزيل، ريهارت از آلمان و بايرز از کانادا رقابت مي کند و معتمدي در گروه پنجم دور مقدماتي به مصاف نيکولاس از استراليا، والکر از انگلستان، ميکونن از فنلاند، کلينوا از اوکراين، هارتلي از آفريقاي جنوبي و هاز از هلند مي رود.رقابت کانوي يکنفره 200 متر مردان با شرکت 20قايقرانان از کشورهاي قزاقستان، آذربايجان، اسلواکي، اکوادور، برزيل، آلمان، ونزوئلا، لهستان، تونس، کانادا، ليتواني، آمريکا، شيلي، روسيه، کلمبيا، چين، مکزيک، انگلستان، اوکراين و شاهو ناصري و عادل مجللي از کشورمان برگزار مي شود.در گروه 2 مقدماتي اين ماده مجللي با روبله از کانادا، لابوکاس و شوکلين از ليتواني، هنفر از آمريکا، تورس از شيلي، هاگارا از اسلواکي و پاروس از ونزوئلا هم گروه است و در گروه چهار ناصري به مصاف کاستاندا از مکزيک، کرايتور از آذربايجان، ايگناتو از روسيه، جفيريز از انگلستان، سيمارت از فرانسه، چيان از اوکراين و رينگيويچ از لهستان مي رود.در رقابتهاي کاياک دونفره 200 متر مردان 40 قايق از کشورهاي آرژانتين، استراليا، آذربايجان، برزيل، کانادا، شيلي، چين، دانمارک، اسپانيا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، قزاقستان، قرقيزستان، لاتوآ، ليتواني، لوکزامبورگ، مکزيک، هلند، لهستان، آفريقاي جنوبي، روسيه، صربستان، سوئد، اوکراين، آمريکا، ونزوئلا، نيوزلند، ايرلند و حميد رضا ترکي و سعيد فضل اولي از کشورمان حضور دارند.قايقرانان کشورمان در گروه چهارم دور مقدماتي با دگسنر و کاراس از آرژانتين، الگسيو و بوگاچکين از قزاقستان، ماميتو و باک از اوکراين، نيکولاو و ديچنگو از روسيه، دونلا و تپاسنيکاس از ليتواني، فرگوسن و فيتگرالد از نيوزلند و پارول و دوروفيو از قرقيزستان رقابت خواهند کرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.