خسرو ابراهيمي نيا مشاور عالي و ارشد شد

غلامرضا اميني رئيس فدراسيون قايقراني طي حکمي خسرو ابراهيمي نيا را به عنوان مشاور عالي و ارشد خود منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، در اين حکم آمده است:
برادر ارجمند جناب آقاي خسرو ابراهيمي نيا
نظر به تعهد، توانمندي و تجارب ارزشمند جنابعالي بموجب اين حکم « بعنوان مشاور عالي و ارشد اينجانب» منصوب مي گرديد.
اميد است با اتکال به نيروهاي لايزال الهي و همکاري ساير واحدهاي فدراسيون در راه خدمت به رشد و شکوفايي ورزش قايقراني کشور موفق و مويد باشيد.

غلامرضا اميني
رئيس فدراسيون قايقراني

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.