دومين اردوي کانوپولوي آقايان 21 ارديبهشت لغايت 4خرداد با حضور 14 ورزشکار در مجموعه ورزشي آزادي اغاز خواهد شد.اسامي نفرات منتخب بشرح ذيل اعلام مي گردد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.