نتايج برگزاري کلاسهاي مربيگري و داوري درجه 3کانوپولو در همدان

نتايج برگزاري کلاسهاي مربيگري و داوري درجه 3کانوپولو در همدان
کلاسهاي فوق در ارديبهشت سال جاري در همدان با همکاري بسيج برگزار گرديد.
*نفرات قبول شده در کلاس داوري کانوپولو در بخش بانوان:
1-ناديا تالانک از استان کرمانشاه
2-مژگان ملکي از استان لرستان
3-سحر حسني از استان زنجان
*نفرات قبول شده در کلاس مربيگري کانوپولو در بخش آقايان :
1-مصطفي حق جو از استان مازندران
2-رضا حشمتيان از استان کرمانشاه
3-حر گلزاري از استان هرمزگان
4-ناصر قوامي از استان همدان
5-محمد امين شانه چي از استان همدان
6-مهدي صمدي از استان همدان
7-ايوب شريفي از استان خوزستان
*نفرات قبول شده در کلاس داوري توجيهي کانوپولو در بخش آقايان:
1-محمد سهيليان از استان ملاير
2-مصطفي حق جو از استان مازندران
3-رضا حشمتيان از استان کرمانشاه
4-ايمان خطيبي از استان همدان
5- عيوب شريفي از استان خوزستان
6-علي اصغر کاظمي از استان سمنان
7-ناصر قوامي از استان همدان
8-محمد عزيزي از استان همدان
9-محمد امين شانه چي از استان همدان
10-مجتبي شاملو از استان همدان
*نفرات قبول شده در کلاس مربيگري کانوپولو در بخش بانوان:
1-کبري عالم زاده از استان هرمزگان
2-سعيده ورواني از استان مرکزي
3-صبا رحمتي از استان لرستان
4-جميله طهماسبي از استان مازندران
مدرسان کلاس:خانمها الهام و الهه فدايي از استان فارس
در بخش آقاي شهرام خياطان
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.