پاروزنان کشورمان به فينال راه يافتند

با برگزاري رقابت هاي روز اول و دوم مسابقات روئينگ قهرماني جوانان آسيا پاروزنان کشورمان به فينال راه پيدا کردند.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مسابقات روئينگ قهرماني جوانان آسيا از صبح روز گذشته 13 شهريورماه در شهر ييلان چين تايپه آغاز شد. در رقاتب هاي روز گذشته پاروزنان کشورمان در 5 ماده به مصاف حريفان خود رفتند.

در روئينگ دونفره جفت پاروي مردان حميدرضا چوبداري و آرمين کرم بين با زمان 7:43.92 دقيقه دوم شدند و به شانس مجدد راه پيدا کردند. پاروزنان ژاپن و کره در رده هاي اول و سوم قرار گرفتند.

در رقابت روئينگ دونفره جفت پاروي بانوان مريم کرمي و مريم اميدي پارسا با زمان 8:46.89 دقيقه سوم شدند و به شانس مجدد راه يافتند. پاروزنان ژپن وقزاقستان در اين رقابت اول و دوم شدند.

در ادامه رقابت ها مسابقات تعيين خط چهارنفره برگزار شد.

در مسابقه روئينگ چهارنفره جفت پاروي بانوان اليکا افشاري، مريم کرمي، ياسمن ثبوت و مريم اميد پارسا نمايندگان کشورمان با زمان 7:59.39 دقيقه در جايگاه سوم قرار گرفتند. در اين مسابقه پاروزنان چين تايپه و کره اول و دوم شدند.

در روئينگ چهارنفره تک پاروي بانوان آستياژ آژاد مهر، غزاله فيروزي، پرستو ريحان و اليکا افشاري مسابقه دادند و در نهايت با زمان 9:16.73 دقيقه پنجم شدند در اين مسابقات قايقرانان کره، چين تايچه و هند اول تا سوم شدند.

در رقابت روئينگ چهارنفره جفت پاروي مردان پيام مطاعي، حميدرضا چوبداري، علي شاه محمدنيا و آرمين کرم بين با زمان 7:18.62 ششم شدند. در اين مسابقه قايقرانان چين تايپه، کره و هنگ کنگ اول تا سوم شدند.

در ادامه اين رقابت ها صبح امروز 14 شهريورماه پاروزنان کشورمان در 2 ماده با حريفان خود روبه رو شدند. 

در روئينگ دونفره جفت پاروي مردان حميدرضا چوبداري و آرمين کرم بين اول شدند و به فينال راه پيدا کردند. در اين مسابقه پاروزنان چين تايپه و عراق دوم و سوم شدند.

در رقابت شانس مجدد روئينگ دونفره جفت پاروي بانوان نيز مريم کرمي و مريم اميدي پارسا در جايگاه دوم قرار گرفتند و به فينال راه يافتند. در اين قابت قايقران هنگ کنگي اول شد و پاروزني از پاکستان سوم شد.

اين رقابت ها صبح فردا 15 شهريورماه با برگزاري ادامه مسابقات دنبال خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.