معاون وزير ورزش در درياچه آزادي حضور يافت

نصراله سجادي معاون ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان روز گذشته 17 شهريورماه با حضور در درياچه آزادي از اردوهاي قايقراني بازديد به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، اردوهاي قايقراني به منظور حضوري موفق در بازيهاي آسيايي اينچئون در رشته هاي آبهاي آرام و اسلالوم در درياچه آزادي در حال پيگيري مي باشد. ساعت 19 روز گذشته 17 شهريورماه ماه نصراله سجادي معاون ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان با حضور در محل اردوها از روند تمرينات قايقرانان بازديد به عمل آورد. سجادي به طور جداگانه از اردوهاي آبهاي آرام و اسلالوم در بخش آقايان و بانوان بازديد کرد که در اين بازديد مربيان و ورزشکاران از شرايط برگزاري اردوها و روند آماده سازي خود به سجادي گزارش دادند و مسائلشان را با معاون وزارت ورزش در ميان گذاشتند.

در ادامه نيز معاون وزارت ورزش و جوانان در دفتر رئيس فدراسيون قايقراني طي جلسه اي با حضور غلامرضا اميني رئيس، فرحناز اميرشقاقي نائب رئيس بانوان، وحيد مرادي دبير فدراسيون، بهزاد اتابکي رئيس کميته روئينگ، مسعود مهدوي نيا رئيس کميته آبهاي آرام، مصطفي ثمري رئيس کميته اسلالوم و ايرج اقليمي مديرتيم هاي ملي آبهاي آرام، حضور قايقرانان کشورمان را در بازيهاي آسيايي اينچئون کره جنوبي مورد بررسي قرار دادند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.