اردوي تيم ملي اسلالوم تمديد شد

اردوي تيم هاي ملي اسلالوم بانوان و آقايان تا زمان اعزام به بازيهاي آسيايي اينچئون تمديد شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، تيم ملي اسلالوم کشورمان با حضور 4 قايقران خود را براي حضور پرقدرت در بازيهاي آسيايي اينچئون آماده مي کند. آخرين مرحله اردوي تدارکاتي اين که از 4 شهريورماه آغاز شده، با صلاحديد کادر فني تا زمان اعزام به بازيها ادامه خواهد داشت.
شقايق سيديوسفي و سونيا گماري در بخش بانوان و اميرمحمد فتاح پور و محمدصديق حشمتيان در بخش مردان نفرات حاضر در اين اردو هستند که تمرينات خود را زير نظر مصطفي ثمري مدير تيم هاي ملي و سرمربي، کتايون اشرف مربي بانوان و مسعود خداياري مربي آقايان انجام خواهند داد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.