با هدف ارتقاء جايگاه قايقراني ايران به اينچئون مي رويم

غلامرضا اميني سال ها در فدراسيون قايقراني در سمت هاي مختلف فعاليت کرده است. اما از 12 مردادماه 1393 مرد با تجربه قايقراني کار خود را به عنوان رئيس فدارسيون در برج قايقراني آغاز کرد. قايقرانان اميدوارند تجربه بالاي او در اين فدراسيون، دنباله رو مسير رو به رشد قايقراني طي چندين سال پيش باشد. اميني معتقد است قايقراني در بازيهاي آسيايي اينچئون نسبت به ادوار گذشته نتايج درخشان تري کسب خواهد کرد. رئيس فدارسيون قايقراني مراحل آماده سازي قايقرانان در اردوهاي پشت سر نهاده را مطلوب ارزيابي مي کند و تلاش مسئولين فدراسيون در طول سال قبل را ارج مي نهد. وي ساختار خوب فدراسيون را مانعي بزرگ در تاثيرگذاري حاشيه ها در روند تمرينات و آماده سازي ورزشکاران مي داند. گفتگوي مفصلي با اميني انجام شده که ماحصل آن را در ادامه مي خوانيد.

– آقاي رئيس بيش از 2 سال است که قايقراني با حاشيه هاي مختلفي رو به رو است. به نظر شما اين حاشيه ها تا چه اندازه بر روند فعاليت قايقراني تاثير گذاشته و اينکه اساسا ارزيابي شما از برنامه هاي گذشته فدراسيون چگونه است؟
در ابتدا من بايد شرحي در خصوص فعاليت هايي که به صورت نظام مند در فدراسيون قايقراني انجام شد اشاره کنم. از سال 63 قايقراني ايران تحت عنوان فدراسيون قايقراني از فدراسيون ورزش هاي آبي جدا شد و علي قلمسياه مديريت آن را بر عهده گرفت. قلمسياه تا سال 83 در فدراسيون فعاليت مي کرد و بنده هم تحت عناوين مختلفي در خدمت قايقراني بودم. البته توجه به اين نکته که قايقراني رشته ورزشي پر هزينه ايست و از سوي ديگر نمي شود از وزارت ورزش و کميته المپيک انتظار داشت که هزينه هاي آن را به طور کامل تامين کنند. در آن سال ها کار فدراسيون به صورت روتين انجام مي شد و تيم ها با توجه به امکاناتي که در اختيار داشتيم تمرينات خود را انجام مي دادند و به مسابقات بين المللي اعزام مي شدند و مقام هايي هم کسب شد. از سال 83 با حضور احمد دنيامالي در راس فدراسيون، توجه بيشتري به قايقراني صورت گرفت. با توجه به منابع و امکاناتي که به کمک دنيامالي به طرف قايقراني جذب شد پيشرفت خوبي شاهد بوديم. علاوه بر آن در سطح کلان کشور توجه به ورزش بيشتر شد و از نظر منابع مالي ورزش ايران در سطح مطلوبي قرار گرفت. اين مسائل سبب شد که نگاه خوبي در قايقراني ايجاد شود که شايد مهمترين آن دقت عمل در راه اندازي رشته هاي المپيکي بود. يکي از کارهايي که در آن دوره صورت گرفت جذب افراد متخصص در زمينه هاي مختلف در فدراسيون بود. چشم انداز فدراسيون تهيه شد و کارها به صورت برنامه ريزي شده پيش رفت. اين مسئله باعث شد تا پيشرفت چشمگيري را در قايقراني صورت بگيرد. ما به عنوان يکي از رشته هاي المپيکي توانستيم سهميه المپيک کسب کنيم و در بازيهاي آسيايي هم مدال داشته باشيم. بعد از آن اسبقيان به فدراسيون آمد، ابراهيمي و گواري هم به عنوان سرپرست مدتي زحمات زيادي کشيدند. رفع تعليق فدراسيون و حضور درخشان در مسابقات سال 92 در اين دوره انجام شد. براي بازيهاي آسيايي هم روند آماده سازي تيم ها با هدايت گواري به خوبي طي شده است. به نظرم روند رو به رشد قايقراني همچنان ادامه دارد اما هنوز جاي کار زيادي داريم و روزهاي سختي را در فدراسيون پيش رو خواهيم داشت.
اما ارزيابي عملکرد فدراسيون کار تخصصي است. من به عنوان فردي که سال ها در قايقراني حضور دارم در تمام اين دوران نقش داشتم. اينکه فدراسيون دچار حاشيه هايي شد درست است اما خوب تصميماتي گرفته شد و کادر مديريت فدراسيون تغيير کرد. ولي معتقدم در مسير کلي فدراسيون تغييراتي ايجاد نشد. فکر مي کنم خوشبختانه در قايقراني آن قدر به زيرساخت ها توجه شده و ساختار خوبي دارد که مانع تاثير مشکلات و مسائل حاشيه اي بر ورزشکاران و روند آماده سازي آن ها شده است. به هر حال قايقراني رشته اي است که خانواده بزرگي دارد و در هر دوره اي تعدادي از افراد خانواده به کمک آن آمدند و کارها پيش رفت. به همين دليل بنده از زمان حضور در فدراسيون تلاش مي کنم تا کل خانواده قايقراني درگير مسائل فدراسيون شوند. گمانم اين است که قايقراني تنها با وحدت کل خانواده، موفقيت هايي کسب خواهد کرد. اميدوارم اين اجماع در قايقراني هرچه زودتر انجام شود و شاهد پيشرفت روز افزون اين رشته باشيم.

– آقاي اميني قايقراني به عنوان يک رشته المپيکي در بعد بين المللي با 3 فدراسيون جهاني کار مي کند به نظر شما اولا آيا کار در ايران تحت نظر يک فدراسيون تا چه حد امکان پذير است و اينکه آيا خللي در روند کاري ايجاد نمي کند؟ ثانيا شما معتقد به فعاليت جداگانه فدراسيون هاي روئينگ، کانوئينگ و سيلينگ در کشور هستيد؟
کار در سال هاي گذشته نشان داده که مي توان اين 3 رشته را تحت يک فدراسيون مديريت کرد. درست است که ما با 3 فدراسيون جهاني مواجه هستيم اما فدراسيون قايقراني ايران مجموعه بزرگي است و از زمان ورود روئينگ و سيلينگ در ايران کارها انجام شده است. اما در پاسخ به سوال دوم بايد بگويم که مي توان فدراسيون ها در ايران جدا از هم فعاليت کنند اما اين مسئله نيازمند نگاه کلان وزارت ورزش و کميته ملي المپيک است. فکر مي کنم مجزا کردن فدراسيون ها از هم به منظور کسب بودجه بيشتر مي تواند به اين رشته ها کمک کند. در حالي که اگر اين 3 رشته تحت عنوان فدراسيون قايقراني با بودجه 3 فدراسيون کار کند، با تجربه اي که بنده در اين سال ها کسب کردم فکر مي کنم که مجموعه قايقراني از عهده اين کار بر مي آيد.
البته بايد اين مسئله را در نظر بگيريم که مردم خصوصا جمعيت جوان ايران بايد بدانند که کانوئينگ، روئينگ و سيلينگ، 3 رشته متفاوت از هم هستند و صرف اينکه با قايق و آب سر و کار دارند مثل هم نيستند. از نظر مديريتي هم فدراسيون هاي جهاني با محوريت کشورهاي مختلفي فعاليت مي کند و طبيعتا سيستم و سازمان متفاوتي دارند و ما از نظر ارتباط با نوع مديريت متفاوتي در سطح بين المللي مواجه هستيم. اما تجربه اي که طي تقريبا يک دهه گذشته بدست آورديم نحوه کار با فدراسيون هاي جهاني و آسيايي و به علاوه از نظر فني نيز کاملا بر رشته هاي مختلف اشراف پيدا کرده ايم. اما اميدوارم اين ديد در نگاه وزارت ورزش، کميته المپيک، رسانه ها و علاقه مندان به قايقراني نيز ايجاد شود و درک خوبي از اينکه قايقراني ايران در واقع 3 فدراسيون جهاني است صورت پذيرد. اما به طور کلي معتقدم که اين 3 رشته بايد جدا از هم کار کنند و قائل به تفکيک فدراسيون ها هستم البته به شرطي که لطمه اي به هيچ کدام از رشته ها وارد نشود.

– در فدراسيون به عنوان رئيس چه برنامه هايي داريد؟
من با 3 برنامه در انتخابات فدراسيون قايقراني شرکت کردم، برنامه اول کوتاه مدت و مربوط به بازيهاي آسيايي است. برنامه دوم به المپيک برزيل مربوط
مي شود و برنامه سوم نيز برنامه 20 ساله فدراسيون است که البته چند سال از آن نيز گذشته و اقداماتي نيز در اين خصوص انجام شده است.
به طور کلي روند رو به پيشرفت قايقراني در سال هاي گذشته را ادامه خواهم داد. برنامه هايي از چندين سال قبل در فدراسيون آغاز شده که من هم بدليل حضور در هيات رئيسه در مقاطع مختلف بر آن ها اشراف دارم و با همکاري مجموعه قايقراني آن برنامه ها را دنبال خواهم کرد.

– اجازه بدهيد برويم سراغ موضوعي که اين ويژه نامه به بهانه آن تدارک ديده شده است. خوانندگان ما زماني صحبت هاي شما را مطالعه مي کنند که در فاصله نزديکي تا بازيهاي آسيايي هستيم يا در حين آن قرار داريم. قايقراني ايران از بازيهاي آسيايي 1990 در اين رقابت ها حضور داشته است. در ابتدا تحليل خود را از حضور قايقراني در اين رقابت ها بفرماييد.
الان که من با شما صحبت مي کنم در حدود 25 سال است که از حضور قايقراني در بازيهاي آسيايي مي گذرد و ما ديگر به عنوان يک رشته مدال آور در اين رقابت ها شناخته شديم. با تلاش هايي که صورت گرفت اولا ما در همه دوره هايي که امکان داشت در بازيهاي آسيايي حضور پيدا کرديم و در سال 2006 اولين مدال قايقراني در اين مسابقات کسب شد. در دور گذشته اين روند ادامه داشت و ارتقاء پيدا کرد به طوري که کاروان ورزشي ايران با کسب 2 مدال طلاي قايقراني توانست مقام چهارمي بازيهاي آسيايي گوانگجو را کسب کند. اين مسئله يک بحث فني است. جدا از کشورهاي چين، کره جنوبي و ژاپن که در رشته هاي مختلف مقام هايي دارند در قايقراني رقباي ما کشورهاي قزاقستان و ازبکستان هستند. خوب مدال هايي که در دوره هاي گذشته اين کشورها مي گرفتند ما توانستيم در گوانگجو بدست بياوريم و طبعا مدال هاي قايقراني جايگاه کلي کاروان ورزشي ايران را تحت شعاع قرار داد. به نظرم قايقراني ايران در بازيهاي آسيايي روند رو به رشدي داشته و هر دوره نسبت به دور گذشته نتايج بهتري کسب کرده است. البته بازيهاي آسيايي جايگاهي است که تمام کشورها با قواي کامل در آن حضور پيدا مي کنند و کسب مقام و مدال در اين رقابت ها ارزش بالايي دارد.

– در خصوص روند آماده سازي تيم ها براي اعزام به اينچئون توضيحاتي بفرماييد.
فدراسيون براي آماده سازي ورزشکاران روند خوبي طي کرده و توانسته است در اين مسير تمامي برنامه هاي خود را براي حضور موفق قايقرانان در اين دوره از بازيهاي آسيايي اجرايي کند. زحمات زيادي توسط همه عزيزان کشيده شده که اميدواريم با موفقيت در اينچئون خستگي از تن همه در آيد. برنامه ها از يک سال و نيم پيش آغاز شده و به طور منظم ادامه پيدا کرده است. ما در 4 رشته کانوئينگ، روئينگ، سيلينگ و اسلالوم در اين رقابت ها حضور خواهيم داشت و در مجموع 44 قايقران به اينچئون اعزام مي شوند. از اين تعداد 33 نفر مرد و 11 قايقران زن هستند. در رشته آبهاي آرام شرايط خوبي داريم. در بخش مردان با توجه به تحليل هاي صورت گرفته توسط مربيان صاحب مدال هستيم اما رنگ آن بستگي به تلاش قايقرانان در مسابقات دارد. در بخش بانوان نيز به نظرم مدال خواهيم داشت. در رشته روئينگ تحت نظر 3 مربي در بخش مردان و 2 مربي بانوان در قايق هاي مختلف تمرينات انجام مي شود و روند خوبي نيز پشت سر گذاشتيم. رقباي قدرتمندي در روئينگ حضور دارند اما فکر مي کنم نتايج درخشاني داشته باشيم. در اسلالوم با توجه به تست هايي که انجام شد در نهايت 4 قايقران به اينچئون اعزام مي شوند. اين مسابقات براي اولين بار در بازيهاي آسيايي در آبهاي آرام برگزار خواهد شد و رکوردي در آن وجود ندارد اما مربيان و ورزشکاران نهايت تلاششان را کرده اند. در بادباني هم تنها احمد احمدي را داريم که چند دوره اردو در اروپا برگزار کرده و با آمادگي کامل عازم مسابقات خواهد شد. در کل زحمات زيادي توسط همه کادر فدارسيون، مربيان و ورزشکاران انجام شده و اميد زيادي به اين دوره از بازيهاي آسيايي داريم.

– طي مراحل آماده سازي تيم ها، مسابقاتي هم از جمله حضور در رقابت هاي کاپ جهاني داشتيد. هدف از حضور در اين رقابت ها چيست و چه ارزيابي از نتايج قايقرانان داريد؟
اين رقابت ها به خصوص کاپ ها از اهميت بالايي برخوردار است. حضور در مسابقات با 2 هدف دنبال شد. يکي کسب رتبه و رده بندي اما هدف مهم تر مقايسه با رقباي آسيايي که در اين زمينه با صحبتي که با مربيان داشتم ارزيابي رقبا نقش زيادي در سطح تمرينات و شناسايي شرايطمان در بازيهاي آسيايي داشته است.

– در خصوص کسب نتايج در بازيهاي آسيايي چه پيش بيني داريد؟
اول اين نکته را بگويم که موفقيت در بازيهاي آسيايي مرهون زحماتي است که همه مديران و دوستان عزيزم آقايان قلمسياه، کفاشيان، مجدآرا، دنيامالي، اسبقيان، ابراهيمي و گواري در قايقراني در سال هاي گذشته با برنامه ريزي و علاقه داشته اند و هر موفقيتي در اينچئون کسب شود، به زحمات آن ها باز مي گردد. ما هم تلاش خود را خواهيم کرد تا ورزشکاران با آرامش کار خود در اين رقابت ها را پيگيري کنند. اميد زيادي داريم و فکر مي کنم نسبت به دور گذشته نتايج بهتري داشته باشيم. اساسا هدف ما در اين دوره از رقابت ها ارتقاء جايگاه قايقراني در بازيهاي آسيايي و عملکرد بهتر نسبت به گوانگجو است. هدف بعد هم کمک به ارتقاء رنکينگ کاروان ورزشي کشورمان در رتبه بندي کلي بازيهاي آسيايي خواهد بود.

– در طول يکي دو سال گذشته ورزش کشور با مشکلات مالي رو به رو بوده، براي اين مسئله در فدراسيون چه راهکارهايي انديشيده ايد؟
تا حد زيادي مشکلات فدراسيون با حمايت هاي کميته المپيک و وزارت ورزش رفع شده است. اما با توجه به هزينه هاي بالاي قايقراني اسپانسر جذب کرديم. البته توقع ورزشکاران من نسبت به فدراسيون هاي ديگر کمتر است و همين امر موجب شده که با کمترين منابع مالي به اهداف خود دست پيدا کنيم.
در حال حاضر براي بازيهاي آسيايي مشکل خاصي نداريم و با تمام توان در اين رقابت ها شرکت خواهيم کرد. ضمن اينکه در خصوص تجهيزات، قايق هاي جديدي از لهستان و پرتغال خريداري شده که در بازيهاي آسيايي در اختيار قايقرانان قرار گيرد.

– و حرف آخر
يک نکته اي اگرچه چندين بار گفته شده اما علاقه مندم باز هم خدمت دوست داران قايقراني عرض کنم. از روزي که تصميم گرفتم در خدمت قايقراني باشم با هدف اتحاد خانواده قايقراني آمدم و تا پايان هم اين هدف را دنبال خواهم کرد. اين همياري و همکاري در حال حاضر در فدراسيون ايجاد شده و کارها به نحو احسن با خرد جمعي و هماهنگي پيش مي رود. دست همه کساني که مي توانند به هر نحوي به قايقراني کمک کنند را به گرمي مي فشارم و معتقدم جز با همدلي و همراهي همه عزيزان به موفقيتي دست پيدا نخواهيم کرد.
براي کاروان ورزشي ايران در بازيهاي آسيايي آرزوي پيروزي و موفقيت دارم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.