بندر نوشهر ميزبان قايقرانان جوانان و اميد آبهاي آرام خواهد بود

قايقرانان جوانان و اميد آبهاي آرام کشورمان در قالب تيم ملي ب چهارمين مرحله اردوي آمادگي خود را از 21 خرداد ماه در بندر نوشهر آغاز خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، تيم ملي ب آبهاي آرام که به منظور پشتوانه سازي تيم ملي تشکيل شده است، جهت حفظ آمادگي قايقرانان تمرينات خود را به طور مداوم پيگيري مي کند. اين تيم پس از پشت سر گذاشتن 3 مرحله اردو از ابتداي سال جاري از 21 خرداد ماه مرحله چهارم اردوي آمادگي خود را آغاز مي کند.
در اين مرحله از اردو قايقرانان به مدت 21 روز و تا 11 تيرماه تمرينات خود را زير نظر حسين ملکي مربي تيم دنبال خواهند کرد.
در بخش جوانان نيما رمضاني، فردين اسدي، محمد صوفي، محسن کوهزاد، محمد جهانيان و حسين سينکايي و در بخش اميد احمد بنده زاده، مسعود قاسمپور و محمد رضا نيک منش نفرات حاضر در اين اردو هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.