رقابت هاي کاياک و کانوي تکنفره مسافت 200 متر آغاز شد‏

مسابقات قهرماني کشور آبهاي آرام مردان با برگزاري رقابت هاي مقدماتي کاياک و کانوي تکنفره مسافت ‏‏200 متر صبح امروز 28 شهريور ماه در درياچه آزادي ادامه پيدا کرد.‏
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، رقابت هاي قهرماني کشور آبهاي آرام که از ديروز در درياچه ‏آزادي آغاز شده است، صبح امروز با برگزاري مسابقات مقدماتي مسافت 200 متر ادامه پيدا کرد.‏
در مسابقه گروه اول مقدماتي کاياک يکنفره 200 متر بزرگسالان قايقراناني از استان هاي تهران، خوزستان، ‏همدان، هرمزگان، کرمانشاه، خراسان رضوي، لرستان و اصفهان حضور داشتند که در نهايت بابک دربان از ‏تهران با زمان 39.77 ثانيه اول، سعيد روغني از خوزستان با زمان 40.04 ثانيه دوم و مصطفي نوري از همدان ‏با زمان 40.32 ثانيه سوم شدند.‏
رقابت گروه دوم اين ماده با حضور قايقرانان استان هاي گيلان، توابع تهران، گلستان، کردستان، آذربايجان ‏شرقي، فارس، اردبيل و مازندران برگزار شد و در پايان سعيد فضل اولي از گيلان با زمان 39.94 ثانيه اول، ‏امين بخشي زاد از توابع تهران با زمان 40.54 ثانيه دوم و سجاد تقي پور از گلستان با زمان 42.87 ثانيه سوم ‏شدند.‏
در مسابقه گروه اول مقدماتي کانوي يکنفره 200 متر بزرگسالان قايقرانان استان هاي گلستان، تهران، توابع ‏تهران، کرمانشاه، آذربايجان غربي، فارس، اصفهان و خوزستان حضور داشتند و در پايان عادل مجللي از ‏گلستان با زمان 42.53 ثانيه اول، کيا اسکنداني از تهران با زمان 43.88 ثانيه دوم و محمد نوري از توابع تهران ‏با زمان 44.59 ثانيه سوم شدند.‏
در گروه دوم اين ماده نيز قايقرانان استان هاي گيلان، مازندران، آذربايجان شرقي، کردستان، لرستان، همدان ‏و هرمزگان حضور داشتند که در نهايت سهيل نوروزنژاد از گيلان با زمان 46.37 ثانيه اول، اميرحسين خدايار ‏از مازندران با زمان 46.85 ثانيه دوم و عباس بحري پور از آذربايجان شرقي با زمان 47.82 ثانيه سوم شدند.‏
مسابقه گروه اول مقدماتي کاياک يکنفره 200 متر جوانان با حضور قايقرانان استان هاي کرمانشاه، گيلان، ‏آذربايجان شرقي، تهران، لرستان، هرمزگان، خراسان رضوي و اردبيل برگزار شد و در نهايت افشين شعباني از ‏کرمانشاه با زمان 39.34 ثانيه اول، حامد محمدي از گيلان با زمان 41.05 ثانيه دوم و علي احمدي سپهري از ‏آذر بايجان شرقي با زمان 42.80 ثانيه سوم شدند.‏
رقابت گروه دوم اين ماده با حضور قايقرانان استان هاي مازندران، همدان، خوزستان، تهران توابع، کردستان، ‏آذربايجان غربي و اصفهان برگزار شد و در نهايت نيما رمضاني از مازندران با زمان 42.81 ثانيه اول، محمد ‏ولدي از همدان با زمان 45.35 ثانيه دوم و علي زهيري از خوزستان با زمان 46.27 ثانيه سوم شدند.‏
مسابقه گروه اول مقدماتي کانوي يکنفره 200 متر جوانان با حضور قايقرانان استان هاي تهران، گلستان، ‏همدان، آذربايجان شرقي و کرمانشاه برگزار شد و در پايان سامان بقايي از تهران 47.62 ثانيه اول، ايمان ‏الياسي از گلستان با زمان 49.62 ثانيه دوم و علي الماسي از همدان با زمان 50.45 ثانيه سوم شدند.‏
در رقابت گروه دوم اين ماده قايقرانان استان هاي مازندران، گيلان، لرستان، آذربايجان غربي و کردستان ‏حضور داشتنتد که در نهايت پژمان ديوسالار از مازندران با زمان 45.94 ثانيه اول، صادق درويشي از گيلان با ‏زمان 48.46 ثانيه دوم و احمد زريني از لرستان با زمان 51.89 ثانيه سوم شدند.‏
اين رقابت ها امروز با برگزاري مسابقات مسافت 200 متر به پايان خواهد رسيد.‏

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.