تکليف اولين تيم صعود کننده به ليگ برتر مشخص مي شود

هفته پاياني مسابقات ليگ دسته يک آقايان جمعه 7 خردادماه با مشخص شدن تيمهاي صعود کننده به ليگ برتر در کرمانشاه برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، اين رقابتها در حالي به ميزباني هيات کرمانشاه برگزار مي شود که تيم اول مستقيماً به ليگ برتر صعود خواهد کرد و تيم دوم نيز به مصاف بنادر و دريانوردي نوشهر تيم هفتم ليگ برتر مي رود تا بعد از برگزاري بازي پلي آف تکليف تيم دوم صعودکننده نيز مشخص شود.
بر اساس جدول زمانبندي اين رقابتها ساعت 8 هيات قايقراني کرمانشاه با هيات قايقراني همدان ديدار مي کند، ساعت 8:40 تربيت بدني اصفهان به مصاف حافظيه شيراز مي رود، ساعت 9:20 هيات قايقراني اراک با تربيت بدني اردبيل مسابقه مي دهد، ساعت 10 هيات قايقراني کرمانشاه براي رويارويي با حافظيه شيراز به ميدان مي رود، ساعت 10:40 هيات قايقراني همدان و تربيت بدني اصفهان به ديدار هم مي روند، ساعت 11:20 تربيت بدني اردبيل در مقابل حافظيه شيراز صف آرايي مي کند، ساعت 12 هيات قايقراني کرمانشاه به مصاف هيات قايقراني اراک مي رود، ساعت 12:40 هيات قايقراني اردبيل و تربيت بدني اصفهان با هم مسابقه مي دهند، ساعت 13:20 هيات قايقراني اراک با هيات قايقراني همدان، ساعت 14 هيات قايقراني کرمانشاه با تربيت بدني اصفهان، ساعت 14:40 تربيت بدني اردبيل با هيات قايقراني همدان، ساعت 15:20 هيات قايقراني اراک با حافظيه شيراز، ساعت 16 هيات قايقراني کرمانشاه با تربيت بدني اردبيل ، ساعت 16:40 حافظيه شيراز با هيات قايقراني همدان و در آخرين مسابقه نيز از ساعت 17:20 تربيت بدني اصفهان با هيات قايقراني اراک مسابقه خواهند داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.