فاطمه خلج: در مسابقات جهاني همه چيز به خودم بستگي دارد

ملي پوش تيم روئينگ بانوان گفت : از مرداد سال 87 بعد از کسب مقام در مسابقات المپياد ايرانيان به تيم ملي دعوت شدم. تمرينات نسبت به گذشته خيلي فرق کرده ولي در کل همه چيز خوب است.
فاطمه خلج در رابطه با مربي تيم ظهار داشت: کولين نورمن بارت مربي با دانشي است، تمرينات را طبق قانون خاص خودش مي دهد، تمرينات سرعتي و استقامتي را يکي مي کند.
وي ادامه داد: با توجه به تستهايي که در تمرينات داديم توانستم توجه مربي را جلب و جواز حضور در مسابقات جهاني را کسب کنم.
خلج عدم شناخت از حريفان را مثبت ارزيابي کرد و بيان نمود: حريفان را کاملا نمي شناسم ، البته به نظرم عدم شناخت از حريفان بهتر است زيرا ديگر با استرس و پيش زمينه به مسابقات نمي روم.
وي افزود: من در يکنفره سبک وزن پارو مي زنم و همه چيز به خودم بستگي دارد. استرس دارم ولي اگر اين طور نباشم نمي توانم خود را با شرايط مسابقه وفق دهم.
خلج گفت : استرس سازنده دارم، بايد فکر کنم که وقتي مي روم سر خط نبايد به حريفان توجه کنم بلکه بايد فقط تمرکز کرده و با تمام سرعت و قدرت پارو بزنم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.