جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني برگزار مي شود

دويست و هشتاد و يکمين جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني با حضور رئيس و اعضاي هيات رئيسه فردا 4 ‏مهرماه برگزار مي شود.‏
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، جلسه اين هفته هيات رئيسه فدراسيون قايقراني با حضور اعضا و ‏بررسي 4 موضوع برگزار مي شود. در اين جلسه گزارش تيم اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا در کشور چين ‏توسط سرپرست تيم اعزامي، گزارش برگزاري کنگره روئينگ در کشور چين توسط سرپرست دبيري و ‏سرپرست کميته روئينگ فدراسيون و گزارش برگزاري مسابقات قهرماني کشور آبهاي آرام توسط مسئول ‏برگزاري مسابقات ارائه خواهد شد. همچنين درخواست سرپرست هيات قايقراني استان قزوين در خصوص ‏برگزاري کلاس مربيگري کانوپولو و آبهاي آرام بررسي مي شود.‏
در جلسه اين هفته سيدمحمدشروين اسبقيان رئيس فدراسيون، غلامرضا اميني سرپرست دبيري فدراسيون، ‏اعضاي هيات رئيسه و روساي کمتيه هاي فدراسيون قايقراني حضور خواهند داشت. ‏

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.