با تصويب هيات رئيسه بهترين کانوسوار بانوي کشور به کمپ تمريني ICF اعزام خواهد شد

با توجه به برگزاري اولين دوره مسابقات کانو کانادايي بانوان در مسابقات قهرماني آسيا تهران کانوسواران بانوي کشورمان نيز در اين رقابت ها شرکت خواهند کرد. به همين منظور تست انتخابي تيم ملي کانو بانوان در آکادمي ملي قايقراني برگزار شد.
رئيس کميته آبهاي آرام فدراسيون قايقراني در اين رابطه گفت: تست انتخابي تيم ملي کانو کانادايي بانوان با همکاري آکادمي ملي قايقراني شنبه 28 خرداد برگزار شد.
محسن ميلاد ادامه داد: اين تست با دعوت از 9 قايقران که نفرات منتخب کاپ 1 کشوري بودند، صورت گرفت.
وي افزود: در اين تست، آزمون هاي پيکر سنجي، ترکيب بدني و آزمون هاي فيزيولوژيکي شامل ارزيابي توان بي هوازي و توان هوازي انجام شد.
ميلاد بيان کرد: پس از آزمون نتايج در آکادمي ملي قايقراني تحليل شد و نتيجه نهايي در اختيار هيات رئيسه و کميته آبهاي آرام براي گزينش نهايي تيم ملي قرار گرفت.
وي اظهار داشت: با تصويب هيات رئيسه و با توجه به برگزاري اولين دوره مسابقات کانو کانادايي در مسابقات قهرماني آسيا تهران تصميم برآن شد تا با برگزاري مسابقات کانو در کاپ کشوري و همچنين تست انتخابي از برترينها، نفراتي براي حضور در اردوهاي تيم ملي انتخاب شوند.
ميلاد خاطر نشان کرد: از بين قايقراناني که تست دادند 3 تا 4 نفر به اردوي تيم ملي دعوت خواهند شد و زير نظر يولداشف مربي تيم ملي تمرين خواهند کرد و در نهايت 2 نفر از بهترين ها در مسابقات قهرماني آسيا حضور خواهند يافت.
وي از حمايت ICF از رشته کانو کانادايي بانوان خبر داد و افزود: فدراسيون جهاني قايقراني ICF با توجه به نوپا بودن رشته کانو کانادايي بانوان و با نگاه ويژه به اين رشته، در نظر دارد به منظور توسعه اين رشته کمپ هاي تمريني مخصوصي را در کشورهاي مختلف برگزار کند.
ميلاد اظهار داشت: با توجه به قول مساعد جابا سانتو در خصوص حضور يک بانوي کانوسوار از ايران در کمپ ICF، پيشنهاد حضور بهترين کانو سوار بانوي کشور در اين کمپ را در هيات رئيسه مطرح خواهيم کرد.
وي افزود: در صورت تاييد هيات رئيسه کانوسوار بانوي منتخب کشورمان به کمپ ICF اعزام خواهد شد و زير نظر بهترين مربيان دنيا تمرين خواهد کرد.
ميلاد خاطر نشان کرد: با توجه به استعدادي که در کشور در رشته کانو کانادايي در بخش بانوان ديده شد آينده بسيار خوبي را براي اين رشته در کشور پيش بيني مي کنيم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.