12 دوقلوي همسان در درياچه آزادي تست مي دهند

12 دوقلوي همسان شنبه 4 تيرماه در مرکز سنجش آکادمي ملي قايقراني براي معرفي به تيم هاي پايه رشته هاي مختلف قايقراني مورد سنجش قرار مي گيرند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، پس از اجراي مرحله اول طرح استعداديابي دوقلوهاي همسان، از بين حدود 40 جفت دوقلو 12 نفر از استانهاي تهران، کرمانشاه، همدان و البرز براساس شاخص هاي مورد نظر آکادمي ملي قايقراني انتخاب شدند.
همسان بودن دوقلوها، داشتن سن 11 تا 16 سال، قد 175 به بالا براي آقايان و 171 به بالا براي بانوان و اندازه طول دستها از فاکتورهاي مورد نظر براي انتخاب اين دوقلوها بود. پس از انتخاب نفرات مورد نظر آموزشهاي اوليه قايقراني نيز به آنها داده شد.
بعد از انجام اين مراحل اين نفرات ساعت 8:30 صبح شنبه 4 تيرماه به منظور شرکت در مرحله تکميلي آزمونهاي ويژه پيکرسنجي براي تعيين ويژگي هاي پيکري و آزمون هاي فيزيولوژيکي براي تعيين توان هوازي و بي هوازي به مرکز سنجش آکادمي ملي قايقراني واقع در درياچه مجموعه ورزشي آزادي مي روند تا با برگزاري آزمونهاي مرحله تکميلي، براي انجام تمرينات تخصصي به مربيان تيمهاي ملي پايه در رشته هاي مختلف قايقراني معرفي گردند .
اين درحاليست که فدراسيون قايقراني از چند ماه پيش با اعلام فراخوان از دوقلوهاي همسان براي حضور در تست انتخابي دعوت کرده بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.