کلاس مربيگري توجيهي کانوپولو بانوان در استان چهارمحال بختياري در ارديبهشت ماه برگزار گرديد

کلاس مربيگري توجيهي کانوپولو بانوان در استان چهارمحال بختياري در ارديبهشت ماه برگزار گرديد
شروع کلاس در تاريخ 22/2/88 و پايان دوره 25/2/88 به مدت 4 روز که کلاسهاي عملي در استخر شهدا و کلاسهاي تئوري در اداره تربيت بدني برگزار گرديد.
با حضور 24 شرکت کننده که 18 نفر قبول -3 نفر مشروط -3 نفر مردود
مدرس کلاس: خانم شايسته مولوي نيا
طباطبايي/کميته کانوپولو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.