زمان پرداخت ورودي براي مسابقات ليگ تا پايان تيرماه

با توجه به تصويب هيات رئيسه ورودي براي باشگاههاي ليگ دسته يک ٢٠٠ هزار تومان و ليگ برتر ٤٠٠ هزار تومان
چک تضميني بمبلغ ٥٠٠ هزار تومان
زمان تعيين شده تا پايان تير ماه سال جاري مي باشد
در صورت عدم پرداخت ورودي از ليست مسابقات ليگ حذف خواهند شد
طباطبايي/کميته کانوپولو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.