برنامه تيمهاي ملي آبهاي آرام تا المپيک 2016 تدوين شد

جابا سانتو مدير اسبق کميته فني فدراسيون جهاني قايقراني ICF و برنامه ريز فني و تکنيکي کانوئينگ ايران روز گذشته طي جلسه اي با احمد دنيامالي، برنامه تيمهاي ملي آبهاي آرام را تا المپيک 2016 ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، جابا سانتو مدير فني سابق فدراسيون جهاني که به عنوان برنامه‌ريز فني و تکنيکي کانوئينگ با ايران همکاري مي کند ، به منظور کنترل برنامه هاي تمريني ملي پوشان آبهاي آرام کشورمان و ارائه برنامه هاي جديد روز گذشته وارد ايران شد.
در جلسه اي که روز گذشته در درياچه مجموعه ورزشي آزادي با حضور جابا سانتو ، احمد دنيامالي رئيس فدراسيون، عليرضا سهرابيان دبير و محسن ميلاد رئيس کميته آبهاي آرام برگزار گرديد، در رابطه با تيم هاي ملي آبهاي آرام در رده هاي سني مختلف تصميم گيري شد.
در اين جلسه علاوه بر ارزيابي برنامه مربيان تيم ملي آبهاي آرام ، برنامه مدوني براي تيمهاي ملي آبهاي آرام تا المپيک 2016 تدوين گرديد تا پس از تصويب در جلسه هيات رئيسه به مربيان تيمهاي ملي ارائه شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.