مجمع هيات قايقراني استان تهران برگزار شد

مجمع انتخابات رئيس هيات قايقراني و اسکي روي آب استان تهران با رياست احمد دنيامالي امروز دوم تيرماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، در اين جلسه احمد دنيامالي رئيس فدراسيون ، آقاي پاشنا سرپرست معاونت توسعه امور ورزش ، معاون دفتر امور مشترک، معاون امور بانوان استان تهران، نماينده نيروهاي مسلح، نماينده حراست، نماينده داوران، ورزشکاران، مربيان ، اعضا و جمعي از مسئولين ورزش اين استان حضور داشتند.
در پايان اين انتخابات مسعود مهدوي نيا با کسب حداکثر آراء براي 4 سال آينده به عنوان رئيس انتخاب گرديد.
احمد دنيامالي در اين جلسه گفت: استان تهران به عنوان کلان شهر و يکي از پايگاههاي اصلي توسعه ورزش قايقراني به شمار مي آيد. شما مي بايست با توجه به حضور بيشتر پيشکسوتان و ورزشکاران تيمهاي ملي در تهران از اين نيروها استفاده کنيد.
وي ادامه داد:هيات قايقراني استان تهران باتوجه به وجود درياچه مجموعه آزادي مي بايست بيشترين نفرات در تيم ملي را داشته باشد. همچنين در خصوص توسعه ورزش قايقراني در شهرستانهايي از استان تهران که داراي حوزه آبي هستند فعاليت ويژه اي داشته باشيد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.