نظام جامع استعداديابي رشته هاي المپيکي قايقراني تدوين مي شود

 نظام جامع استعداديابي رشته هاي المپيکي قايقراني،تدوين ميشود. به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، مسئولان فدراسيون قايقراني در راستاي اهداف استراتژيک و برنامه توسعه ورزش قايقراني با همکاري گروه هاي تخصصي پژوهش و استعداديابي آکادمي ملي قايقراني همچنين بهره گيري از دانش و تجربيات اساتيد دانشگاه ها، مديران اجرايي و روساي کميته هاي فني فدراسيون و نيز مربيان قايقراني، نظام جامع استعداديابي رشته هاي المپيکي قايقراني را تدوين مي کنند.
 از اهداف اين طرح بررسي وضعيت موجود استعداديابي، مطالعه تطبيقي نظام استعداديابي در برخي کشورهاي منتخب،تحليل محيطي و تعيين SWOT نظام استعداديابي قايقراني کشور، تدوين راهبردهاي توسعه نظام استعداديابي قايقراني کشور، تدوين برنامه هاي اقدام (Action Plan)متنظار با راهبردهاي تدوين شده و تعيين برنامه زماني ، اولويت ها و مجريان برنامه مي توان نام برد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.