برگزاري مراسم تجليل از باشگاههاي برتر کانوپولو 87/4/14

در روز جمعه ١٤/٤/٨٧ در مرکز کار آفريني شهرداري منطقه ٢ مراسم تجليل از باشگاههاي برتر کانوپولو با حضور رياست محترم فد راسيون مهندس دنيا مالي .کاپيتان تيمورتاش .ناخدا اميني .آقاي خسرو ابراهيمي .اعضاي محترم هيات رئيسه .روساي کميته ها . باشگاههاي برتر دانشگاه آزاد اسلامي .شهيد نادري کرج .شهرداري اصفهان .ملوان نيروي دريايي .تالارهاي پذيرايي .داوران .مسئولين برگزاري ليگ .ناظرين .سرمربيان تيم ملي برگزار گرديد.
محرابي/مسئول برگزاري ليگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.