قايقرانان ايران به مصاف حريفان خود رفتند

در آغاز مسابقات اسلالوم بازيهاي آسيايي امروز 9 مهرماه قايقرانان بخش بانوان کشورمان به يک چهارم نهايي و قايقرانان بخش مردان ايران به يک هشتم نهايي راه يافتند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مسابقات اسلالوم بازيهاي آسيايي از صبح امروز 9 مهرماه در مرکز کانوکاياک هانام ميساري اينچئون آغاز شد. اين رقابت ها در آبهاي آرام برگزار مي شود.
در کاياک مردان محمدصديق حشمتيان با زمان 1:05.35 دقيقه در رده پنجم قرار گرفت و به يک هشتم نهايي راه يافت. در اين رقابت پاروزن ژاپني اول شد و قايقرانان چيني در رده هاي دوم و سوم جاي گرفتند.
در يک هشتم نهايي حشمتيان با 16 قايقران برتر رقابت مي کند و 8 نفر از قايقراناني که بهترين زمان را ثبت کنند به يک چهارم نهايي راه پيدا خواهند کرد.
در کانوي مردان اميرمحمد فتاح پور با زمان 1:15.13 دقيقه پنجم شد و به يک هشتم نهايي راه يافت. در اين رقابت پاروزنان چيني در رده هاي اول و دوم و قايقران ژاپني سوم شدند.
در يک هشتم نهايي فتاح پور بايد در بين 8 قايقران برتر از نظر ثبت بهترين زمان قرار گيرد تا به يک چهارم نهايي راه يابد.
در کاياک بانوان شقايق سيديوسفي زا زمان 1:14.29 دقيقه در رده ششم قرار گرفت و به شانس مجدد راه يافت. در اين رقابت پاروزنان چيني در رده هاي اول و دوم قرار گرفتند و قايقران چين تايپه سوم شد.
در شانس مجدد سيديوسفي با زمان 1:13.99 دقيقه در رده نخست قرار گرفت و به يک چهارم نهايي راه يافت.
در يک چهارم نهايي در مسابقه تک حذفي بايد با پاروزن چيني رقابت کند.
در کانوي بانوان سونيا گماري با زمان 1:28.23 دقيقه در رده پنجم قرارگرفت و به شانس مجدد راه يافت. در اين مسابقه قايقرانان چين در رده هاي اول و دوم جاي گرفتند و قايقران تايلند سوم شد. در شانس مجدد با زمان 1:26.64 دقيقه اول شد و به يک چهارم نهايي راه پيدا کرد.
در رقابت يک چهارم نهايي گماري بايد با پاروزن ژاپني رقابت کند.
اين رقابت ها با برگزاري مسابقات يک هشتم مردان و يک چهارم بانوان امروز 9 مهرماه ادامه پيدا خواهد کرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.