در پايان مسابقات بادباني قهرماني آسيا کاپ اخلاق به فاطمه جعفري اهدا شد

مسابقات بادباني قهرماني آسيا با حضور ملي پوشان تيم آپتيميست کشورمان در حالي ديروز 19 تيرماه به پايان رسيد که کاپ اخلاق اين رقابتها به دليل حجاب اسلامي و عدم انجام خطا به فاطمه جعفري اهدا شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، اين مسابقات از 14 تيرماه در پاتاياي تايلند آغاز شد . روز سوم اين رقابتها پنجشنبه 17 تيرماه در مراحل ششم و هفتم برگزار شد که در مرحله ششم فاطمه جعفري سي و چهارم، حسن وجداني هفدهم، کيوان حسن زداه بيست و يکم و حسن مهدي زاده سي و سوم شدند. در اين مسابقه ورزشکاران تايلند، مالزي و سنگاپور اول تا سوم شدند.
در مسابقه مرحله هفتم سيلورهاي سنگاپور اول و سوم شدند و سيلور اسپانيايي نيز دوم شد. همچنين فاطمه جعفري در رده پانزدهم، حسن وجداني در رده دوازدهم، کيوان حسن زاده در رده بيست و پنجم و حسن مهدي زاده نيز در رده سي و سوم قرار گرفتند.
جمعه نيز 2 مسابقه برگزار شد که در مسابقه مرحله هشتم فاطمه جعفري پانزدهم شد، حسن وجداني در مکان سيزدهم ايستاد و حسن مهدي زاده و کيوان حسن زاده نيز به ترتيب در رده هاي سي و هشتم و بيست و پنجم ايستادند. ملي پوشان اسپانيا، مالزي و تايلند نيز به عنوان 3 قايق اول از خط پايان گذشتند.
در مرحله نهم، ورزشکاران سنگاپور، اسپانيا و مالزي اول تا سوم شدند، فاطمه جعفري شانزدهم، حسن وجداني هفدهم، کيوان حسن زاده بيست و پنجم و حسن مهدي زاده سيزدهم شدند.
ديروز نيز 3 مرحله آخر مسابقات برگزار شد که در مرحله دهم سيلورهاي سنگاپور ، اسپانيا و مالزي اول تا سوم شدند. همچنين فاطمه جعفري در رده يازدهم، حسن وجداني در رده سي و چهارم، کيوان حسن زاده در رده دوم و حسن مهدي زاده نيز در رده سي و دوم قرار گرفتند.
در مرحله يازدهم فاطمه جعفري پانزدهم، حسن وجداني بيست و هفتم، کيوان حسن زداه بيستم و حسن مهدي زاده بيست و چهارم شدند. در اين مسابقه ورزشکاران مالزي، سنگاپور و مالزي اول تا سوم شدند.
در مسابقه آخر نيز فاطمه جعفري پنجم شد، حسن وجداني در مکان هجدهم ايستاد و حسن مهدي زاده و کيوان حسن زاده نيز به ترتيب در رده هاي هفدهم و بيستم ايستادند. ملي پوشان اسپانيا، تايلند و مالزي نيز به عنوان 3 قايق اول از خط پايان گذشتند.
در پايان اين رقابتها از طرف مسئولين برگزاري مسابقات کاپ اخلاق به دليل بازي جوانمردانه ، انجام ندادن حتي يک خطا در طول مسابقات و داشتن حجاب اسلامي به فاطمه جعفري اهدا شد.
در رده بندي کلي و از بين 103 سيلور دختر و پسر اروپايي و آسيايي، ورزشکاران سنگاپور، اسپانيا و مالزي اول تا سوم شدند. فاطمه جعفري سي و نهم ، حسن وجداني چهل و سوم، کيوان حسن زاده چهل و پنجم و حسن مهدي زاده پنجاه و دوم شدند.
در رده بندي آسيايي نيز سنگاپوري ها اول و سوم و سيلور مالزي نيز دوم شدند.
در رده بندي بخش دختران آسيايي از بين 22 ورزشکار شرکت کننده فاطمه جعفري مقام هشتم را به دست آوردو سنگاپور، تايلند و مالزي در مکانهاي اول تا سوم قرار گرفتند.
در رده بندي بخش پسران آسيايي از بين 75 ورزشکار ، ملي پوش سنگاپوري اول شد و ورزشکاران مالزي دوم و سوم شدند. همچنين حسن مهدي زاده بيست وهشتم، کيوان حسن زداه بيست و نهم و حسن مهدي زاده سي و دوم شدند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.