دکتر گودرزي: با ورود خانواده ها به ورزش ، ورزش فرهنگي مي شود

وزير ورزش و جوانان گفت: برگزاري جشنواره هاي ورزشي خانوادگي باعث مي شود خانواده ها با فرهنگ ورزش آشنا شوند و در عين حال اماکن ورزشي ما نيز فرهنگي شود.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني به نقل از پايگاه خبري وزارت ورزش و جوانان، افتتاحيه جشنواره خانوادگي ورزش براي همه با حضور مسئولاني برگزار شد که با لباس ورزشي خود آمده بودند بگويند که از جنس اين قشرهستند و به آنچه که مي گويند اعتقاد قلبي دارند. اين جشنواره با حضور فدراسيون هاي ورزشي و ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور تا 12 شهريورماه در مجموعه ورزشي آزادي برگزار مي شود.
دکتر محمود گودرزي در اين مراسم ضمن ابراز خرسندي از حضور در ميان اهل ورزش و خانواده هايشان اين جشنواره راحرکتي نمادين دانست که مي تواند تاثيرات عميقي در تغيير نگرش و ديدگاه عموم جامعه به ورزش داشته باشد.

وزير ورزش و جوانان گفت: برگزاري جشنواره هاي ورزشي خانوادگي باعث مي شود خانواده ها با فرهنگ ورزش آشنا شوند و در عين حال اماکن ورزشي ما نيز فرهنگي شوند.
دکتر گودرزي با ابراز اميدواري از اين که حرکت هاي اين چنيني باعث شود مردم ما ورزش را در سبد خانواده خود بگنجانند، افزود: اين دست ازبرنامه ها باعث مي شود ورزش به عنوان محور سلامت در جامعه ما جاي خود را باز کند.
او در ادامه با بيان اين که چيزي کمتر از15 درصد از مردم ايران ورزش مي کنند، گفت: در کشورهاي توسعه يافته که بيش از بُعد قهرماني به ورزش همگاني توجه ميشود اين آمار بالاي 70 درصد است.
وزير ورزش و جوانان ابراز اميدواري کرد تا اين حرکت ها استمرار يابد و خانواده ها با آن آشتي کنند تا ورزش سلامت محورمردم رااز سستي دور کند و به واسطه آن آسيب هاي جسماني واجتماعي کاهش پيدا کند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.