مهدي نصيبي به عنوان بازرس فدراسيون قايقراني منصوب شد

مهدي نصيبي با حکم نصراله سجادي معاون وزير ورزش و جوانان به عنوان بازرس فدراسيون قايقراني منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، نصراله سجادي معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان طي حکمي مهدي نصيبي را به عنوان بازرس فدراسيون قايقراني جمهوري اسلامي ايران منصوب کرد. در حکم وي آمده است:

جناب آقاي مهدي نصيبي

با استعانت از خداوند متعال و به استناد مواد 7 و 14 اساسنامه فدارسيون هاي ورزشي آماتوري به موجب اين حکم به عنوان «بازرس فدراسيون قايقراني جمهوري اسلامي ايران» منصوب مي شويد تا در چهارچوب مفاد اساسنامه مزبور نسبت به انجام وظايف محوله اقدام نماييد.
شايسته است ضمن تعامل مطلوب با اعضاء محترم مجمع، فعاليت هاي خود را با تاکيد بر اجراي دقيق قوانين و مقررات اساسنامه مزبود و بر اساس شاخص هاي تعيين شده پيوست به طور منظم تهيه نموده و هر دو ماه يکبار به صورت مکتوب به اين معاونت ارائه نماييد.
اميد است با اتکال به خداوند متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و اعتلاي ورزش کشور موفق و مويد باشيد.
سيدنصراله سجادي
معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.