نفرات اعزامي به کمپ تمريني فدراسيون جهاني مشخص شدند

رئيس کميته آبهاي آرام کشورمان از معرفي نفرات اعزامي به کمپ تمريني فدراسيون جهاني ICF در رشته هاي کانوکانادايي بانوان و قايقراني معلولين خبر داد.
محسن ميلاد در اين خصوص گفت: فدراسيون جهاني قايقراني با توجه به آغاز فعاليت کانوکانادايي بانوان در سطح جهان، به منظور آموزش قايقرانان خانم در اين زمينه کمپي تمريني با عنوان توسعه براي پيشرفت کانوکانادايي بانوان از تاريخ 10 الي 24 مردادماه برگزار خواهد کرد.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه قايقراناني از تمام جهان در اين کمپ حضور خواهند داشت ما نيز نماينده اي را به شهر سگد در مجارستان محل برگزاري اين کمپ اعزام خواهيم کرد.
ميلاد در خصوص انتخاب ورزشکار اعزامي مطرح کرد: پس از برگزاري مسابقات کاپ 1 و 2 کشوري در رشته کانوکانادايي بانوان به شناسايي نفرات برتر پرداختيم که در اين ميان خانم هيوا افضلي با توجه به آمادگي بيشتر، براي حضور در اين کمپ انتخاب شد.
رئيس کميته آبهاي آرام در ادامه بيان کرد: مسئولان فدراسيون جهاني کمپي را نيز با عنوان توسعه براي پيشرفت پاراکانوئينگ از 24 الي 29 مردادماه در شهر سگد مجارستان برگزار خواهند کرد که مقرر شده نادر عيوضي قايقران معلول کشورمان در اين کمپ حضور داشته باشد.
ميلاد خاطرنشان کرد: در اين کمپ ها قايقراناني از سراسر جهان حضور خواهند داشت و زير نظر کارشناسان برتر دنيا آموزشهاي تئوري و عملي خواهند ديد. البته تاکنون برنامه دقيقي از سوي مسئولان برگزاري اين 2 کمپ ارائه نشده است.
وي تصريح کرد: اعزام اين نفرات به کمپهاي تمريني ICF فردا در جلسه هيات رئيسه بررسي خواهد شد تا پس از تصويب اعضاء هيات رئيسه زمان دقيق اعزام و مسائل مربوط به آن مشخص شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.