قايقرانان تيم ملي روئينگ بانوان به اروميه رفتند

قايقرانان تيم ملي روئينگ بانوان کشورمان به منظور حضور در مراسم تشييع هم تيمي خود و همدردي با خانواده اش اردو را تعطيل کرده و به اروميه سفر کردند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، پاروزنان تيم ملي روئينگ بانوان که هنوز از دست دادن هم تيمي خود را باور ندارند در پيامي اين چنين آورده اند:
«کاسه ي شکسته دلمان از دردي تازه سرريز شد. از هجرت زودرس زنده ياد مرحومه زهرا فرجي، ورزشکار تيم ملي که دعوت حق را چنين شتابان لبيک گفت. دل تنگمان در غم غريب آن عزيز به سفر آخرت رفته لباس سوگ به تن مي کند. شيون به سر مي دهيم و به اين بهانه بر سر سفره ي ياد او به سوگ مي نشينيم و با خواندن فاتحه برايش آمرزش طلب مي کنيم.
زهرا، تو ديگر در کنارمان نيستي ولي از اين به بعد با تو در قايق پارو مي زنيم و با تو افتخار آفريني مي کنيم. هيچگاه فراموشت نخواهيم کرد و هميشه به يادت خواهيم ماند.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.