قايقرانان جوان ايران در فينال A مسابقات قهرماني جوانان جهان حضور خواهند داشت

رئيس کميته آبهاي آرام کشورمان در خصوص اعزام تيم ملي جوانان به مسابقات قهرماني جوانان جهان گفت: بر روي اين تيم سرمايه گذاري خوبي شده است به طوري که با ثبت رکوردهاي در خور توجه ما به حضور آنان در فينال A مسابقات جهاني اميدوار هستيم.
محسن ميلاد ادامه داد: جوانان ما در رقابت با بزرگسالان عملکرد قابل قبولي داشته اند و ما با اين جوانان پشتوانه خوبي براي تيم ملي آبهاي آرام خواهيم داشت.
ميلاد اظهار داشت: هرچند رقابت با قايقرانان جوان کشورهاي جهان و حضور در فينال A کار بسيار مشکلي خواهد بود اما بچه ها عزم خود را جزم کرده اند تا با راهيابي به فينال A اين رقابتها ضمن ارزيابي وضعيت خود، براي کشورمان افتخارآفريني کنند.
وي بيان کرد: ما با برنامه ريزي ها و فراهم آوردن تمام امکانات بر روي جوانان سرمايه گذاري زيادي کرده ايم و حالا نوبت آنها است که به زحمات کشيده شده پاسخ مثبت دهند.
ميلاد تصريح کرد: بعد از بازگشت از اين رقابتها، قايقرانان جوان استراحتي کوتاه خواهند داشت و مجدداً تمرينات خود را دنبال مي کنند تا آمادگي لازم براي حضور در مسابقات قهرماني آسيا در تهران را به دست آورند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.