اميني عازم لهستان مي شود

غلامرضا اميني رئيس فدراسيون قايقراني به همراه مسعود مهدوي نيا سرپرست کميته روابط بين الملل و آبهاي آرام 13 آبان ماه به منظور حضور در مجمع ساليانه فدراسيون جهاني قايقراني راهي لهستان مي شوند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مجمع عمومي فدراسيون جهاني قايقراني ICF از 16آبان ماه در شهر ورشو لهستان برگزار خواهد شد. در اين مجمع انتخابات نواب رئيس و روساي کميته هاي فدراسيون جهاني کانوئينگ انجام مي شود.
غلامرضا اميني رئيس فدراسيون قايقراني کشورمان نيز با همراهي مسعود مهدوي نيا رئيس کميته روابط بين الملل و آبهاي آرام در اين مجمع حضور خواهند داشت. اميني و مهدوي نيا سه شنبه 13 آبان ماه راهي لهستان مي شوند.
مجامع عمومي فرصت مناسبي براي فدراسيون قايقراني کشورمان است تا ضمن ارتباط با مسئولين فدراسيون هاي جهاني و روساي فدراسيون هاي قايقراني سراسر دنيا، در جهت رشد و توسعه قايقراني ايران با کشورهاي صاحب نام اين رشته مذاکرات و اقداماتي انجام دهند. بر اين اساس غلامرضا اميني رئيس فدراسيون قايقراني کشورمان در پي مکاتباتي که با روساي فدراسيون هاي قدرتمند اين رشته داشته است، در حاشيه اين اجلاس جلساتي در راستاي حمايت ايشان از قايقراني ايران برگزار خواهد کرد. انجام اردوهاي تمريني مشترک و استفاده از مربيان طراز اول قايقراني به عنوان مشاور فني محور اصلي بحث جلسات رئيس فدراسيون قايقراني کشورمان با روساي فدراسيون هاي مطرح جهان است.
فدراسيون قايقراني ايران پيش از اين سفر موافقت روساي فدراسيون هاي مجارستان، لهستان، اسپانيا، ايتاليا، اسلووني را در خصوص برگزاري جلسات مشترک در حاشيه مجمع عمومي فدراسيون جهاني قايقراني ICF دريافت کرده است. اين کشورها طي نامه هاي جداگانه علاقه مندي خود را براي ديدارهاي جداگانه ابراز داشته اند. حمايت از فدراسيون ايران به عنوان يک کشور مستعد در قايقراني و کمک به رشد و توسعه اين رشته در کشورمان محور اصلي ابراز علاقه کشورهاي قدرتمند قايقراني در برگزاري جلسات مشترک عنوان شده است.
مجمع عمومي فدراسيون جهاني قايقراني (کانوئينگ) ICF 16 و 17 آبان ماه در شهر ورشو لهستان برگزار خواهد شد.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.