مسابقات قهرماني کشور اسکي روي آب برگزار شد

مسابقات قهرماني کشور و انتخابي تيم ملي اسکي روي آب مردان ديروز 15 مردادماه با معرفي نفرات برتر به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني ، اين رقابتها در 3 رشته اسلالوم، پرش و تريک در 2 رده سني جوانان و بزرگسالان در درياچه آزادي تهران برگزار شد.
در رده سني جوانان و در رشته اسلالوم، رامتين حسيني از تهران با 5/16 امتياز اول شد و آرمان ماهيگير و اميرحسين عظيمي از مازندران به ترتيب با 10 و 5/2 امتياز در رده هاي بعدي ايستادند.
در رشته تريک جوانان نيز اميرحسين عظيمي از مازندران با 300 امتياز اول ، آرمان ماهيگير از مازندران با 290 امتياز در رده دوم ايستاد و رامتين حسيني از تهران با 200 امتياز در رده سوم ايستاد.
در رده سني بزرگسالان و در رشته اسلالوم، سعيد رزاقي از تهران با 5/29 امتياز، علي قدمي از کرج با 27 امتياز و پيمان شعفي از تهران با 10 امتياز اول تا سوم شدند.
در رشته تريک سعيد رزاقي از تهران با 1720 امتياز ، علي قدمي از کرج با 1330 امتياز و عباس ناطق نوري از تهران با 540 در رده هاي اول تا سوم ايستادند.
در رشته پرش سعيد رزاقي ار تهران با 37 متر قهرمان شد و اميد قدمي از کرج با 30 متر و عباس ناطق نوري از تهران با 28 متر در رده هاي بعدي ايستادند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.