5 داور ايراني براي قضاوت در کاپ هاي جهاني آبهاي آرام دعوت شدند

5 داور ايراني رشته آبهاي آرام طي نامه رسمي فدراسيون جهاني قايقراني ICF ، در کاپ هاي 1، 2 و 3 جهاني آبهاي آرام قضاوت خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، جايگاه ويژه احمد دنيامالي رئيس فدراسيون قايقراني در فدراسيون جهاني از يک سوي و حضور بيشترين تعداد داوران ايراني در ICF بين کشورهاي آسيايي از سوي ديگر مسئولان فدراسيون جهاني قايقراني را وادار ساخته تا هر ساله داوران ايراني را براي قضاوت در مسابقات مختلف بين اللملي دعوت کنند. برهمين اساس نيز از 5 داور ايراني به منظور قضاوت در کاپ هاي 1، 2 و 3 جهاني در سال 2012 دعوت به عمل آورده اند.
بنا بر اعلام اسامي داوران در مسابقات کاپ يک در لهستان مرتضي محرابي، در مسابقات کاپ 2 در آلمان ساسان شجاعي و در کاپ 3 در روسيه پگاه دهکردي، سپيده همامي و مانا راضيان به قضاوت خواهند پرداخت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.