پنجمين مرحله اردوي تيم ملي کانوپولوي بانوان بزرگسالان برگزار مي شود

تيم ملي کانوپولوي بانوان کشورمان با حضور 10 قايقران در آغاز پنجمين مرحله اردوي انتخابي از 9 شهريورماه در درياچه آزادي به آب مي زند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، پنجمين مرحله اردوي انتخابي تيم ملي کانوپولوي بانوان از 9 شهريورماه در درياچه آزادي آغاز مي شود. اين مرحله از اردو تا 18 شهريورماه ادامه خواهد داشت.
مريم شاه محمدنيا و نيلوفر ميرجهان بخش موسوي از تهران، فرشته حسيني و الهه پورعبديان از البرز، شيوا مولوي نيا و پيمانه عمرو از اصفهان، مهلا عاطفه دار از خراسان رضوي، تکتم آخوندزاده از مازندران، مهران ميلي از مرکزي و صبا رحمتي از لرستان نفرات دعوت شده به اين مرحله از اردو هستند که تحت نظر الهه عمرو مربي تيم تمرينات خود را انجام خواهند داد.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.