پاداش 40 ميليون ريالي براي محسن شادي نائب قهرمان مسابقات قايقراني جهان؛

با تصويب هيئت رئيسه فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب به افتخارآفرينان قايقراني و مدال آوران مسابقات قهرماني آسيا در رشته هاي مختلف قايقراني در سال جاري پاداش داده مي شود.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب در جلسه هفتگي هيات رئيسه فدراسيون در خصوص طرح پرداخت پاداش به افتخارآفرينان قايقراني و مدال آوران سال جاري مطرح و مقرر شد ،با توجه به موفقيت چشمگير محسن شادي در مسابقات قهرماني زير 23 و کسب عنوان مقام نائب قهرماني جهان مبلغ چهل ميليون ريال پاداش پرداخت گردد. بر اين اساس ، با نظر موافق کليه اعضا مقرر شد پس از بازگشت اين قهرمان ملي از مسابقات قهرماني جهان به کشورمان اين مبلغ به ايشان هديه گردد. همچنين براي قهرماناني که مدال طلاي مسابقات قهرماني آسيا در رشته هاي اسلالوم، کانوپولو، کاياک، کانوکانادايي و روئينگ را در سال 2007 دريافت نموده اند ، براي هر مدال صلا به صورت انفرادي پاداش 10 ميليون ريالي ، مورد تصويب هيات رئيسه فدراسيون قرار گرفت .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.