اسبقيان: بايد با برنامه ريزي به فکر افتخارآفريني در بازي هاي المپيک باشيم ‏

مجمع عادي هيات قايقراني استان تهران با حضور رئيس فدراسيون قايقراني و مديرکل ورزش و جوانان استان ‏ديروز 19 دي ماه برگزار شد.‏
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مجمع عادي هيات قايقراني استان تهران به منظور ارائه گزارش ‏ساليانه هيات و تصويب برنامه عملياتي سال 92 عصر ديروز 19 دي ماه در سالن آمفي تاتر اداره کل ورزش و ‏جوانان استان تهران برگزار شد. اين مجمع با حضور سيدمحمدشروين اسبقيان رئيس فدراسيون قايقراني، ‏محمدحسين نژادفلاح مديرکل ورزش و جوانان استان تهران و مسعود مهدوي نيا رئيس هيات قايقراني استان ‏تهران تشکيل شد. ‏
رئيس فدراسيون قايقراني در مجمع عادي هيات قايقراني استان تهران گفت: بايد با برنامه ريزي به فکر ‏افتخارآفريني در بازي هاي المپيک باشيم و اين ميسر نيست مگر با تلاش همه همکاران در هيات هاي ورزشي ‏به ويژه استان تهران که مرکز ثقل کشور و اثرگذار در ورزش ايران است.‏
سيدمحمدشروين اسبقيان با اشاره به اهميت و تعداد مدال هايي که در رشته قايقراني در المپيک ها توزيع مي ‏شود، افزود: تعداد مدال هاي ما در رشته هاي مختلف ورزشي قابل مقايسه نيست و براي ارتقاي جايگاه ‏کشورمان در المپيک بايد به رشته هاي مدال آور نگاه ويژه اي صورت گيرد.‏
وي بر ضرورت بحث استعدايابي و تشکيل مدرسه قايقراني فعال و پويا در استان تهران تاکيد کرد و گفت: توقع ‏ما از هيات قايقراني استان تهران، تعامل خوب با فدراسيون و فعال ساختن پايگاه و مرکزي براي سنجش ‏استعدادهاي اين رشته در پايتخت است.‏
مدير کل ورزش و جوانان استان تهران نيز در اين مجمع بيان داشت: علاقه منديم در تعامل دوسويه با هيات ‏هاي ورزشي به موفقيت هاي بزرگ دست پيدا کنيم.‏
محمدحسين نژادفلاح افزود: از روزي که در اداره کل حضور پيدا کردم محور فعاليت ها را روي هيات هاي ‏ورزشي قرار دادم و در تعامل دوسويه با هيات ها هستيم.‏
مسعود مهدوي نيا رئيس هيات قايقراني استان تهران نيز در جريان اين مجمع به ارائه گزارشي پيرامون ‏عملکرد هيات قايقراني و برنامه هاي آتي آن پرداخت و به نياز ها و ضرورت هاي اين رشته اشاره کرد.‏

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.