مجمع عمومي ساليانه فدراسيون قايقراني برگزار مي شود

مجمع عمومي ساليانه فدراسيون قايقراني جهت بررسي عملکرد و تصويب تقويم ورزشي سال 1391 با حضور حميد سجادي و بهرام افشارزاده 19 اسفندماه برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، در مجمع عمومي ساليانه گزارش عملکرد فدراسيون قايقراني توسط احمد دنيامالي ، گزارش مالي سال 1389 ، گزارش بازرسي و گزارش حسابرسي مستقل ارائه خواهد شد.
در ادامه نيز تقويم سال 1391 بررسي و تصويب مي شود.
در اين مجمع که در هتل المپيک و از ساعت 14 برگزار خواهد شد، حميد سجادي معاون امور ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان به عنوان رئيس، بهرام افشار زاده دبيرکل کميته ملي المپيک، احمد دنيامالي رئيس فدراسيون، اعضاء هيات رئيسه، روساي هياتهاي استاني و اعضاء مجمع حضور خواهند داشت.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.