پاروزنان دراگون بت ايران براي کسب مدال مسابقه مي دهند

مسابقات دراگون بت قهرماني جهان امروز 7 شهريورماه در حالي در مجارستان خاتمه مي يابد که اژدهاسواران کشورمان براي کسب مدال در مسافت 200 و 2000 متر با حريفان خود مسابقه خواهند داد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، در قايق 22 نفره مسافت 200 متر کشورهاي ايران، مجارستان، روسيه و آلمان حضور دارند که در مسابقه دوم اين مسافت قايق روسيه با زمان 50.414 ثانيه اول، قايق مجارستان با زمان 50.864 ثانيه دوم و قايق کشورمان نيز با زمان 51.776 ثانيه سوم شدند.
قايقرانان تيم ملي آقايان نيز در مسابقات مسافت 200 متر قايق22 نفره با کشورهاي مجارستان، آلمان و روسيه مسابقه دادند که در مسابقه دوم مجارستان با زمان 44.354 ثانيه اول، روسيه با زمان 45.020 ثانيه دوم، آلمان با زمان 46.298 ثانيه سوم و ايران با زمان 46.712 ثانيه چهارم شدند.
ملي پوشان ايران در 2 بخش آقايان و بانوان که در مسابقه اول خود در رده سوم قرار گرفته بودند، امروز در مسابقه سوم براي کسب مدال با حريفان خود ديدار خواهند کرد.
اعضاء تيم ملي آقايان در مرحله نيمه نهايي قايق 12 نفره مسافت 200 متر در مصاف با کشورهاي اسلواکي، ژاپن، ايتاليا، مجارستان و آمريکا با زمان 54.027 ثانيه در رده دوم قرار گرفتند و به فينال A صعود کردند. در اين مسابقه مجارستان با زمان 52.797 ثانيه اول و آمريکا با زمان 56.235 ثانيه سوم شدند.
قايقرانان ايران امروز در فينال A با تيمهاي مجارستان، روسيه و آلمان مسابقه خواهند داد.
دختران ايران نيز در فينال A امروز با قايقرانان کشورهاي آمريکا، آلمان، روسيه، مجارستان و سوئيس مصاف مي کنند.
مسابقات مسافت 2000 متر نيز امروز برگزار خواهد شد که در بخش آقايان تيم ايران با ايتاليا، مجارستان، روسيه و آلمان و در بخش بانوان تيم ايران با آلمان، روسيه و مجارستان براي کسب مدال مسابقه مي دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.