دکتر سيداميرحسين کسائي به عنوان رئيس کميته پزشکي فدراسيون قايقراني انتخاب شد

دکتر سيداميرحسين کسائي طي حکمي از سوي رئيس فدراسيون قايقراني به عنوان رئيس کميته پزشکي فدراسيون انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، طي حکمي از سوي سيدمحمدشروين اسبقيان رئيس فدراسيون دکتر سيداميرحسين کسائي به عنوان رئيس کميته پزشکي فدراسيون قايقراني انتخاب شد. در حکم وي آمده است:

برادر گرامي جناب آقاي دکتر سيداميرحسين کسائي

با توجه به حسن سوابق و تجربيات ارزشمندتان حضرتعالي بموجب اين ابلاغ بعنوان رئيس کميته پزشکي منصوب مي گرديد.

آرزومند است به ياري ايزدمنان و به کارگيري نيروهاي مومن و متخصص در جهت حفظ سلامت و در نتيجه خدمت به رشد و شادابي جوانان کشور و انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.

سيدمحمدشروين اسبقيان

رئيس فدراسيون قايقراني

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.