مرحله دوم طرح استعداديابي دوقلوهاي همسان انجام شد

دومين مرحله از اجراي طرح استعداديابي دوقلوهاي همسان با حضور 38 دوقلو در مرکز سنجش و ارزشيابي آکادمي ملي قايقراني برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، 38 دوقلوي همسان شامل 10 جفت دوقلوي همسان دختر و 9 جفت دوقلوي همسان پسر از شهرستان هاي تهران، کرج، همدان، خرم آباد، شيراز، سبزوار، ورامين و آستانه اشرفيه در مرکز سنجش و ارزشيابي آکادمي ملي قايقراني مورد ارزيابي قرار گرفتند. اين ارزيابي بر اساس شاخصه هاي انتروپومتريکي و فيژيولوژيکي ويژه قايقراني انجام شد.
بر اساس نتايج بدست آمده از اين تعداد 10 جفت از دوقلوهاي همساني که داراي شرايط مناسب بودند انتخاب شدند.
دوقلوهاي منتخب پس از طي دوره آموزش شنا، آموزش قايقراني را در هيات هاي قايقراني استان هاي خود آغاز خواهند کرد.
محمد رضا و عليرضا ياجدا، سميرا و سهيلا اصغري، مهسا و رويا رازگرداني، خشايار و داريوش فرجي و هومر و هيراد عميد از تهران، ديانا و ناديا ميناسرپ و نگين و نگار صمدآبادي از کرج، محمد و مصطفي زارع از شيراز، امير حسن و اميرمحمد رومياني از خرم آباد و معين و متين داششداراز همدان نفرات منتخب اين مرحله از طرح استعداديابي دوقلوهاي همسان بودند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.