اگر مدالي جز طلا مي گرفتيم راضي نمي شدم

احمد دنيامالي، رييس فدراسيون قايقراني با بيان اينکه متعهد شده بوديم در اين بازي ها به طلا برسيم، گفت: برنامه ريزي کرديم براي اينکه پله به پله خودمان را در رشته هاي مختلف تثبيت کنيم. الان خوشحالم که توانستيم طبق برنامه اي که در دست داشتيم، حرکت کنيم. قطعا اگر مدالي جز طلا مي گرفتيم راضي نمي شدم. مفهوم نقره اينست که بالاخره يکي بوده که تو از او شکست خورده اي.
دنيامالي با اشاره به کمک هايي که از سازمان ورزش و کميته ملي المپيک دريافت کرده، اظهار داشت: ما در مقابل پولي که گرفته ايم تعهد داريم و بايد جواب بدهيم. براي همين تمام سعي امان را کرده ايم، تا بهترين نتيجه را بگيريم. البته راضي نيستيم و بايد منتظر حرکت هايي هم در رشته هايي مثل بادباني و دراگون بت باشيم. ما چهار سال قبل در رويينگ شرکت کرديم و مدالي نگرفتيم اما مطمئن بوديم که مي‌توانيم در اين دوره مدال بگيريم. الان هم درباره رشته هايي مثل دراگون بت و بادباني نيز چنين شرايطي داريم. من تشکر مي کنم از مسوولاني که اعتماد کردند و اجازه دادند ما در اين دو رشته هم شرکت کنيم.
رييس فدراسيون قايقراني در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به اينکه محسن شادي يکي از تکنيکي ترين قايقرانان جهان در رشته رويينگ است، ادامه داد: بعد از استعداديابي که انجام شد، يکي از بهترين مربيان دنيا پارو را دست شادي داده. الان دنيا شادي را به عنوان يکي از تکنيکي ترين پاروزنان دنيا مي شناسد. اين يعني اينکه ما پتانسيل داريم.
وي در بخش ديگري از صحبت هايش با اشاره به اينکه براي المپيک ۲۰۱۶ برنامه دارد، از دورنمايش براي المپيک، گفت: دررابطه با المپيک لندن کسب سهميه براي ما اهميت دارد اما براي مدال آوري نگاهمان به المپيک ۲۰۱۶ است.
رييس فدراسيون قايقراني در بخش ديگري از صحبت هايش در پاسخ به اين سوال که پيش از اين گفته بوديد احتمال رفتنتان از قايقراني وجود دارد، بيان کرد: همه ما بايد بدانيم که صندلي که روي آن نشسته ايم براي هميشه به ما تعلق ندارد. من هم همينطور فکر مي کنم. هر وقت که فکر کنم بايد يک جوان بيايد و جاي من را بگيرد، خودم پيشقدم مي شود. ما نبايد فراموش کنيم که همه ما سوار بر يک قايق هستيم که اگر اين قايق جلو برود، همه ما جلو رفته ايم و اگر سوراخ شود، همه ما با هم از بين مي رويم. اگر اين نگاه را داشته باشيم، خيلي موارد حل مي شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.