نفرات برتر روي سکو رفتند

مسابقات قهرماني کشورآبهاي آرام در رده هاي سني جوانان و بزرگسالان ودر بخش آقايان و بانوان در درياچه آزادي با شناسايي چهره هاي برتر در حال پيگيري مي باشد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، در مسابقات باقي مانده اين رقابتها در مسافت 500 متر و درکانو دونفره جوانان محسن سعادت خواه و ياسر دهقان از گيلان با زمان 13/03/2 اول شدند، سعيد قاسمي و عادل مجللي از گلستان با زمان 23/12/2 و مبين پاشا و اميرحسين مهديان از مازندران با زمان 21/19/2 به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.
در کاياک 4نفره بزرگسالان حسين سينکايي، ياسر هدايتي، مسعود قاسمپور و امين بوداغي از مازندران با زمان 20/34/1 ، محمدرضا تبري ، امير رشيدي ، هوشنگ تاکه و سجاد تقي پور از گلستان با زمان 70/42/1 و سعيد محمديان، عبدالرضا دغاغله، احسان طيبي و مرتضي غضنفرپور از خوزستان با زمان 82/45/1 اول تا سوم شدند.
در کاياک 4نفره جوانان سعيد فضل اولي ، آريا بصارت دار ، جواد محمدي دوست و علي ميرزايي از گيلان با زمان 91/37/1 اول شدند ، اميد لطفي، سعيد روغني ، سعيد نبهاني و محمود نبهاني از خوزستان با زمان 93/44/1 و مسعود ناصري، محمد انداز ، سعيد پويان و مهران رسولي از هرمزگان با زمان 83/51/1 در رده هاي دوم و سوم جاي گرفتند.
در بخش بانوان در کاياک 2نفره جوانان روژان پيروزنيا و هانيه کتابي از تهران با زمان 44/04/2 مقام اول ، نجمه سجادي و زينب محمدي از گيلان با زمان 53/07/2 مقام دوم وهانيه کاظمي و کيميا مينابي نژاد از هرمزگان با زمان 24/16/2 مقام سوم را از آن خود کردند.
در کاياک چهارنفره جوانان روژان پيروزنيا، مهرآذين مهرآوران،هانيه خطيبي و پرستو حائري از تهران با زمان 78/59/1، زينب عبادي، نازنين جعفريان، زينب محمدي و نجمه سجادي از گيلان با زمان 91/11/2 و هانيه کاظمي، کيميا مينابي نژاد، فاطمه رمضاني پور و صبا صيادبوراني از هرمزگان با زمان 35/20/2 اول تا سوم شدند.
در کاياک 4نفره بزرگسالان آرزو معتمدي، سيما عروجي ، راحله محمدميرزايي و مهناز عروجي از تهران با زمان 94/56/1 اول شدند ، آزاده بنکدار ، سپيده همامي ، درسا کفيلي و شقايق خسرواني از بوشهر با زمان 20/04/2 و مونا کنکاش پور ، سارا حيدريان ، مريم عبدالهي و آرزو پاسلار از هرمزگان با زمان 42/07/2 در رده هاي دوم و سوم جاي گرفتند.
در مسافت 200 متر و در کاياک يکنفره رده سني بزرگسالان ياسر هدايتي از مازندران با زمان 78/38 ثانيه ، امير رشيدي از گلستان با زمان 25/40 ثانيه و احمدرضا طالبيان از اصفهان با زمان 05/41 ثانيه به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.در کاياک 2نفره مسعود قاسمپور و امين بوداغي از مازندران با زمان 99/37 ثانيه اول شدند، امير رشيدي و هوشنگ تاکه از گلستان با زمان 52/40 ثانيه و رامين ياوري و مهدي شاه ويسي از اصفهان با زمان 55/40 ثانيه به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.
در کاياک 4نفره بزرگسالان حسين سينکايي، ياسر هدايتي، مسعود قاسمپور و امين بوداغي از مازندران با زمان 84/34 ثانيه ، محمدرضا تبري ، امير رشيدي ، هوشنگ تاکه و سجاد تقي پور از گلستان با زمان 10/39 ثانيه و سعيد محمديان، عبدالرضا دغاغله، احسان طيبي و مرتضي غضنفر پور از خوزستان با زمان 57/44 ثانيه اول تا سوم شدند.
در کانويکنفره بزرگسالان مرتضي رستمي از گلستان با زمان 92/23/4 اول شد، محيد چراغي از کرمانشاه با زمان 38/35/4 و کيهان جوانمرد نژاد از کردستان با زمان 81/46/4 به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.
در کانويکنفره شاهو ناصري از کردستان با زمان 25/45 ثانيه اول شدند، عزيز سيفي از تهران با زمان 41/47 ثانيه و اميرحسين خدايار از مازندران با زمان 72/47 ثانيه به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.در کانو دونفره شاهو ناصري و سيروان احمدي از کردستان با زمان 39/43 ثانيه به مقام اول، احمد بحري و نيما پلنگ پشتيان از گيلان با زمان 82/44 ثانيه به مقام دوم و علي نژاداسفندياري و مرتضي رستمي از گلستان با زمان 12/46 ثانيه به مقام سوم رسيدند.
در بخش بانوان و درکاياک يکنفره بزرگسالان درسا کفيلي از بوشهر با زمان 87/46 ثانيه به مقام اول ، آرزو معتمدي از تهران با زمان 16/47 ثانيه به مقام دوم و آزاده نوري پور از لرستان با زمان 16/57 ثانيه به مقام سوم رسيدند.در کاياک 2نفره بزرگسالان آرزو معتمدي و سيما عروجي از تهران با زمان 96/45 ثانيه ، سپيده همامي و درسا کفيلي از بوشهر با زمان 20/47 ثانيه و مونا کنکاش پور و آرزو پاسلار از هرمزگان با زمان 04/54 ثانيه به مقامهاي اول تا سوم رسيدند.در کاياک 4نفره بزرگسالان آرزو معتمدي، سيما عروجي ، راحله محمدميرزايي و مهناز عروجي از تهران با زمان 77/44 ثانيه اول شد ، آزاده بنکدار ، سپيده همامي ، درسا کفيلي و شقايق خسرواني از بوشهر با زمان 02/47 ثانيه و مونا کنکاش پور ، سارا حيدريان ، مريم عبدالهي و آرزو پاسلار از هرمزگان با زمان 35/54 ثانيه در رده هاي دوم و سوم جاي گرفتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.