کمپ تمريني بين المللي اسلالوم بانوان به ميزباني درياچه آزادي برگزار خواهد شد

کمپ تمريني اسلالوم بانوان با حضور 10 قايقران از ايران و 10 قايقران از کشورهاي خارجي ارديبهشت ماه سال 94 در درياچه آزادي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، در مرحله قبل کمپ تمريني بين المللي اسلالوم بانوان، شقايق سيديوسفي ورزشکار و کتايون اشرف مربي تيم ملي اسلالوم کشورمان در ترکيه حضور داشتند. اکنون با تاييد مدير توسعه اسلالوم فدراسيون جهاني قايقراني ICF، ميزباني مرحله يعدي اين کمپ به کشورمان سپرده شده است.
بر اين اساس کمپ تمريني بين المللي اسلالوم بانوان به ميزباني درياچه آزادي و يکي از رودخانه هاي در ايران برگزار خواهد شد. اين کمپ 4 تا 12 ارديبهشت ماه سال 94 با حضور 20 ورزشکار تحت نظر کتايون اشرف مربي تيم ملي اسلالوم بانوان کشورمان و مربي فدراسيون جهاني قايقراني انجام مي شود.
اين کمپ با نظارت کميته توسعه اسلالوم فدراسيون جهاني قايقراني ICF برگزار مي شود.
10 ورزشکار از کشورمان و 10 ورزشکار از کشورهاي خارجي در کمپ بين المللي اسلالوم بانوان حضور خواهند داشت.
مدير توسعه اسلالوم ICF، کشورهاي عراق، کويت، برونئي، مالزي، پاکستان و لبنان از آسيا، کنيا و مصر از آفريقا و ترکيه از اروپا را به عنوان کشورهاي هدف اين دوره معرفي کرده است.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.