دکتر سلمان خدادادي به عنوان سرپرست هيات قايقراني استان تهران منصوب شد

سيد محمد شروين اسبقيان رئيس فدراسيون قايقراني طي حکمي به پيشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان ‏تهران دکتر سلمان خدادادي را به عنوان سرپرست هيات قايقراني استان تهران منصوب کرد.‏
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مراسم توديع و معارفه سرپرست هيات قايقراني استان تهران با ‏حضور سيد محمد شروين اسبقيان رئيس فدراسيون، دکتر نژاد فلاح مدير کل ورزش و جوانان استان تهران، ‏مهدوي نيا سرپرست دبيري فدراسيون، معاون ورزش اداره کل، دکتر سلطاني رئيس اداره ورزش استان تهران ‏در محل هيات قايقراني تهران برگزار شد. در اين مراسم دکتر سلمان خدادادي به پيشنهاد اداره کل ورزش و ‏جوانان استان تهران و طي حکمي از سوي رئيس فدراسيون قايقراني به عنوان سرپرست هيات قايقراني استان ‏تهران منصوب گرديد. خداداداي پيش از اين 5 دوره به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي خدمت کرده ‏است و در حال حاضر عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب است. در اين حکم آمده است:‏
جناب آقاي سلمان خدادادي ‏
بنا به پيشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان و نظر به شايستگي هاي حضرتعالي و تجربيات ارزشمندتان ‏بموجب اين حکم به عنوان سرپرست هيات قايقراني استان تهران منصوب مي گرديد.‏
انتظار دارد با به کارگيري نيروهاي مومن و متخصص در جهت تحقق اهداف و رشد و شکوفايي قايقراني استان ‏اقدام و با توجه به مفاد اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران حداکثر ظرف مدت ‏سه ماه با هماهنگي آن اداره کل نسبت به تشکيل مجمع عمومي و انجام انتخابات اقدام نمائيد.‏
سيدمحمدشروين اسبقيان ‏
رئسي فدراسيون قايقراني
همچنين در اين مراسم رئيس فدراسيون قايقراني و مديرکل ورزش و جوانان استان تهران از زحمات مسعود ‏مهدوي نيا رئيس سابق هيات تشکر و قدرداني کردند.‏

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.