حاصل درخشش سيلورهاي ايران در مسابقات بين المللي قطر

مسابقات بين المللي  رشته بادباني روز گذشته  با حضور 19 کشور و 70 قايقران در کشور قطر با درخشش قايقرانان ايران آغازگرديد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، تيم ملي بادباني کشورمان  که در رشته 470 , ليزر راديال , آپتيميست  و hobby 16 به مصاف حريفان خود رفت در رشته اپتيميست توانست آمادگي خود را به نمايش گذارد.روز اول مسابقات که با انجام سه مسابقه برگزار شد کيوان حسن زاده از کشورمان توانست با شايستگي مقام اول هر سه مسابقه را بدست آورد در رشته اپتيمست  کشورهاي قطر ،بحرين،سودان،کويت و يک تيم از کشور انگلستان به همراه تيم ملي کشورمان در قالب 18 قايق به مصاف هم رفتند که در پايان کيوان حسن زاده توانست در هرسه مسابقه زودتر از ديگر حريفان به خط پايان برسد  صالح فلاح ازکشور ميزبان در مسابقه اول در مکان دوم و در مسابقه سوم در مکان سوم قرار گرفت، ابرهيم شورت از بحرين نيز مکان دوم دو مسابقه اول را از آن خود کرد .فاطمه جعفري ديگر قايقران کشورمان نيز در سه مسابقه برگزار شده يک مکان دوم و دو مکان سوم را از آن خود کرد در حال حاضر در جدول مسابقات کيوان حسن زاده با 3 امتياز مقام اول فاطمه جعفري با 8 امتياز مکان دوم و صالح فلاح از قطر با 9 امتياز در مکان سوم قرار دارد. در رشته hobby16 تيم ملي کشورمان که با ترکيب حسن عيسي پور و محمد رهي در اين مسابقات شرکت داشت توانست با عبور از خطا پايان زودتر از ديگر حريفان مقام اول هر سه مسابقه را از آن خود کنددر اين مسابقه حسن الباکري و جاسم سولاتي از قطر دوم و وجرارد لکوم و جکي ليکومت از قرانسه در مکان سوم قرار گرفت. دررشته ليزر راديال که با حضور کشورهاي نيوزيلند لبنان،انگليس،بحرين،کويت،قطر و تيم ملي کشورمان برگزار شد احمد آل فالا از کويت در دو مسابقه اول در مکان اول ، حسن تميني از قطردر مکان دوم ،والدازشادي از قطر در مکان سوم قرارگرفتند.مجيدسيفي از کشورمان توانست در دو مسابقه اول  مکان ششم و هفتم را از آن خود کند همچنين متين تودد ديگر قايقران کشورمان جايگاه هشتم و پنجم را در دو مسابقه اول از آن خود کرد.در حال حاضر در جدول حسن تميني با 5 امتياز،احمد آل فالا از کويت با 6 امتياز والد ارشادي با 9 امتياز در مکان اول تا سوم قرار دارند مجيد سيفي و متين تودد با 19 و 21 امتياز در جايگاه پنجم و ششم قرار دارند. در رشته ليزر 470 که با ترکيب محمد اوج هرمزي و احمد احمدي همچنين پريسا مرادي و کيميا مينابي نژاد و  اولين حضورشان را در مسابقات تجربه مي کردند چهره موفقي از خود به نمايش گذاشتند.در مسابقات ليزر 470 سيمون هارت و ديويد ديکسون از انگلستان در هر سه مسابقه در مکان اول قرار گرفتند تيم  مصر مکان دوم مسابقه دوم جايگاه سوم مسابقه اول و مکان چهارم مسابقه سوم را را بدست آورد.تيم مردان کشورمان که در مسابقه اول و دوم  توانست جايگاه چهارم را از آن خود کند در مسابقه پاياني روز اول توانست به عنوان سومين قايق از خط عبور کرده و چابگاه خود را در جدول مسابقات ارتقاء بخشد همچنين تيم بانوان کشورمان در مسابقه اول و سوم در جايگاه ششم و در مسابقه دوم توانستند به عنوان سومين قايق عبور کننده از خط پايان معرفي شودو در حال حاضر در جدول امتيازات انگليس با 3 امتياز مصر با 9 امتياز و تيم مردان کشورمان با 11 امتياز در مکان سوم قرار دارد و بانوان کشورمان نيز يا 15 امتياز بعد از کشور قطر در مکان ششم جدول قرار دارد

اين مسابقات امروز با انجام 3 بازي ديگر به کار خود پايان داده و چهره نفرات برتر مشخص ميگردد گفتني است مسابقات بين المللي رشته بادباني از دوم مهرماه با حضور 19 کشور و 70 قايقران در کشور قطر در رشته  470 ، آپتيميست،  hobby 16 و ليزر راديال آعاز گرديده است.  کويت،قطر،بحرين،سوريه،مالزي،هند،مراکش،نيوزيلند،امارات،استراليا،فرانسه،آلمان،انگلبس،افريقاي جنوبي،سودان، ايتاليا کشورهاي شرکت کننده در اين مسابقات ميباشند کيوان حسن زاده و فاطمه جعفري به مربيگري خالد پرويز ملي پوشان تيم آپتيميست ، کيميا مينابي نژاد ، پريسا مرادي، محمد اوج هرمزي، مجيد سيفي سنگاچيني، احمد احمدي، محمد رهي، حسين عيسي پور و متين تودد به سرمربيگري ديويد ميرالتا ملي پوشان تيم 470  و hobby 16 ورزشکاران اعزامي به اين مسابقات مي باشند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.